Velkommen til Ganløse Vandværk A.m.b.a.’s hjemmeside

Tilmeld dig vores SMS service her og surf gerne rundt på
siderne og se mere om Ganløse Vandværk

Hvis du bemærker et ledningsbrud eller andet som kan medføre vandspild, hører vi meget gerne fra dig! Send gerne en mail til info@ganloesevand.dk 

Husk at du kan til- og afmelde dig vores SMS service nederst på denne side!


10/8-2020:

Nu fik vi endelig resultaterne af de store vandprøver, som viser at vi har fint rent drikkevand på begge vores vandværker. Tjek selv analyserne ud, det er rigtigt mange stoffer der bliver analyseret for, og i bestyrelsen er vi glade for, som altid, at kunne levere godt rent drikkevand til alle i Ganløse og omegn.


10/8-2020:

Vi følger forbruget af vand nøje for at sikre at både vandtryk og vandmængde er tilstrækkelig døgnet rundt. Derfor vil vi meget gerne have besked, når og hvis der skal bruges en større mængde vand til f.eks. fyldning af swimmingpools. Når vi får besked, kan vi meget lettere styre pumperne og sikre at begge vandværker kører optimalt. Send blot en mail til os på info@ganloesevand.dk

Som en lille illustration af forbruget, kan vi fortælle at vi søndag d. 9/8-2020 ved frokosttid havde et forbrug på godt 45.000 liter i timen – det er meget, og normalt i spidsbelastningstider forbruger vi omkring 35.000 liter i timen. Der er dog slet ingen grund til bekymring, vi kan sagtens følge med 🙂


9/8-2020

Flere har spurgt, hvad vandet koster i Ganløse. Det kan du se her. Det svarer til 18,12 kr. pr. m3 – hertil kommer så vandafledningsafgift som skal betales til NOVAFOS med 43,20 kr. pr. m3 – den samlede pris er således 61,32 kr. pr. m3

Hvis du vander haven i en time, kan du regne med at den samlede vandpris er ca. 100,00 kr… (en siveslange kan let bruge 900 liter i timen, og en almindelig vandslange langt mere)


17/7-2020:

Vi har igen været en tur rundt i hele Ganløse og omegn og har fjernaflæst alle vandmålerne. Der var en hel del med lækagealarmer og alle med lækagealarm har fået en seddel i postkassen som en servicemeddelelse fra vandværket. Nogen spørger, om vi kan fjernaflæse fra vandværket – og nej, det kan vi ikke… det er en køretur på ca. 70 km vi skal ud på hver gang.

Vi opfordrer til at vandmåleren løbende bliver aflæst og følger du manualen, kan du også se om vandet løber hos dig. Du kan finde brugsvejledningen her


Her kan du se Stort og småt nyt fra Ganløse Vandværk – artikel publiceret 8/4-2020

17/7-2020 Ganløse Livestreaming har lavet en lille udsendelse om Ganløse Vandværk, som er blevet lagt på Facebook og du kan se hele udsendelsen her


8/7-2020

Der har været afholdt generalforsamling i vandværket og du kan finde referatet her: Referat fra generalforsamlingen 2020


14/5-2020

Vi har nu modtaget resultaterne fra den sidste boringskontrol på Søndre – og den viser helt som forventet, at vi har fint rent grundvand, som vi efter behandling på vandværket, godt kan være glade for at kunne sende ud i ledningsnettet som fint rent drikkevand.


11/4-2020

I dag fik vi de seneste analyser af vores drikkevand fra både Nordre og Søndre Vandværk. Helt som forventet viser prøverne godt rent drikkevand. Du kan se prøverne her


31/3-2020

Vandværket fremskynder vedligeholdelsesopgaverne

Ganløse Vandværk vedligeholder løbende nettet, så det hele tiden fungerer optimalt. På grund af den igangværende corona-krise har man valgt at fremskynde enkelte reparationer og vedligeholdelsesopgaver, så vores faste entreprenør stadig har opgaver i den stille periode. Han er en vigtig og dygtig samarbejdspartner, vi meget gerne vil sikre opgaverne.

Vi skal bede om, at entreprenør og mandskab ikke bliver forstyrret i deres arbejde. De får det gjort så hurtigt og effektivt som muligt.

Vi beklager de gener dette må medføre.

Læs mere på www.ganloesevand.dk, og sørg for at være tilmeldt SMS-servicen


20/3-2020

Nye vandmålere er med til at finde ”vandtyve”

Gennem det seneste år har Ganløse Vandværks bestyrelse og et hold VVS-folk arbejdet med udskiftningen af de gamle vandmålere. Nu mangler man ganske få for ”at nå i hus” med alle udskiftninger. Det betyder, at det nu er blevet nemmere at opdage ”vandtyve” – lækager i form af utætte rør og vandvarmere eller konstant løbende toiletter, der får måleren til at registrere et forbrug, som andelshaveren kommer til at betale for.

I sidste uge kørte Bo Otterstrøm og Jens Skov endnu en aflæsningstur med aflæseren. En tur rundt i byen og omegnen på 70 km, der tager 5-6 timer.

Her blev 1.276 målere bippet. Af dem havde 15 andelshavere et unaturligt forbrug siden den seneste måleraflæsning. Hvor alle fik en besked i postkassen.

En af dem var en andelshaver på Vestagervej, der blev gjort opmærksom på et unaturligt forbrug, hvorefter de fandt ud af, at de havde en utæt varmtvandsbeholder, der blev repareret. I kroner og øre vil det betyde, at andelshaveren i fremtiden kan spare 2.200 kr årligt på sin vandregning!

En anden andelshaver – et landbrug – fik efter en henvendelse fra Ganløse Vandværk fundet et knækket vandrør, der i 17 uger havde sendt 900 liter vand ud i timen. Ekstraudgiften for andelshaveren kan forvente en ekstraregning på op imod et femcifret kronebeløb inkl. vandafledningsafgift.

Det er nemt at tjekke sit vandforbrug

Løbende toilet-cisterner, utætte vandrør eller for flittig havevanding kan betyde ubehagelige overraskelser, når man modtager vandregningen. Derfor bør man af og til tjekke forbruget på sin vandmåler.

Ifølge Boligejernes Videncenter Bolius er der eksempler på, at et løbende toilet på et år har givet en vandregning på helt op til 27.480 kr. Tegnet er, at man kan fornemme uro på vandoverfladen, hvor der så løber 1.100 liter/døgn (400 m3/år).

Men blot med et toilet, der løber, så det er svært at se, kan der løbe 275 liter/døgn (100,4 m3/år), der vil koste andelshaveren ca. 6.897 kr./år.

En anden ”vandtyv” kan være et tæret vandrør. Ifølge Bolius forekommer det oftere i huse fra 60’erne og 70’erne. Vandrør og fittings er udsat for forskellige former for tæring, hvor forskellige metaller er brugt i installationen, som hvor et galvaniseret jernrør er samlet med et rustfrit rør eller kobberrør, og hvor messingfittings er brugt med rustfri rør.

Løsningen kan være at udskifte rørene. Ofte er vandrørene i boliger fra 60’erne og 70’erne skjult i konstruktionerne, hvor de typisk er indstøbt i vægge og gulve. Derfor bør man jævnligt tjekke forbruget på sin vandmåler, så man kan lade en fagmand finde en eventuel ”vandtyv”.

Læs mere under vandmålere hvor der også ligger en brugsvejledning til vandmåleren


17/1-2020:

Vi skal gøre opmærksom på, at det er den enkelte andelshavers ansvar at kende placeringen af stophanen. Vi hjælper naturligvis meget gerne med at finde stophaner, men står stophanen på privat grund, skal der betales for det arbejde der er forbundet med at finde den. I de fleste tilfælde kan vi selv hjælpe, men i andre tilfælde skal vi også have sagkyndig bistand til til at lokalisere stophaner – betaling for dette stykke arbejde er også noget den enkelte andelshaver selv skal klare.


18/12-2019:

Ganløse Vandværk har netop fået godkendt takstbladet for 2020 af kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune. Du finder takstbladet her


6/12-2019:

DR.dk har i dag en større historie med overskriften: Sprøjtegift i drikkevandet…

Vi kan nu være ganske rolige i Ganløse – vi har fint rent drikkevand fra alle vores 4 boringer og fra begge vores vandværker 🙂

Læs gerne artiklen fra DR her – men husk at du skal ikke blive urolig over forholdende i Ganløse – her er alt under fuld kontrol!

Hvis du selv går ind på GEUS kan du få alle aktuelle data om både vores og alle andre vandværker i Danmark

Her kommer du ind på kortet


Opdateret 9/5-2019:

Ganløse Vandværk leverer fint rent drikkevand!

Som følge af de pesticider, som er fundet andre steder, har vi iværksat en ekstra kontrol at alle vores boringer for at være på den helt sikre side, men intet tyder på at vi skulle være ramt af forurening.

Pesticidrester over grænseværdien i Ledøjes drikkevand

En ny analyse af vand fra Ledøje Vandværk har påvist pesticidet chlorthalonilamidsulfonsyre, der er over grænseværdien for drikkevand i to ud af tre af vandværkets boringer.

Egedal Kommune har indhentet vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af fundet af pesticidrester. Og Styrelsen fraråder borgerne at drikke vandet fra Ledøje Vandværk.

I Ganløse skal vi have taget de lovpligtige, periodiske analyser af vandet i vores boringer på onsdag den 1. maj. Vi vender tilbage med resultatet, så snart vi har modtaget det fra analyseinstituttet.

Analyserne viser, at vi ikke har pesticider i vores drikkevand i Ganløse – Se siderne med Vandkvalitet, hvor du også finder alle analyseresultater

http://www.egedalkommune.dk/nyheder/2019/april/drik-ikke-vandet-fra-ledoeje-vandvaerk


17/1-2019:

Information i forbindelse med ejendomshandler og flytning til/fra Ganløse..
Ganløse Vandværk har pr. 1/1-2019 besluttet at der fremover skal foretages slutafregning i forbindelse med fraflytning. Forbruget skal således ikke længere med over refusionsopgørelsen!
Når du flytter til Ganløse, bedes du kontakte os med kontaktinformationer. Flytter du fra Ganløse, skal du også kontakte os med kontaktoplysninger samt med en måleraflæsning, idet vi skal lave en slupopgørelse af dit vandforbrug.
Kontakt os på e-mail: info@ganloesevand.dk

 8/9-2018:
Vi har fået flere henvendelser fra andelshavere, som har oplevet skjult rørbrud i deres bolig.
Vi anbefaler alle at følge vandforbruget med jævnlige aflæsninger af vandmåleren, således at et evt. brud i installationen opdages så tidligt som muligt.
Hvis der står A5 i displayet på vandmåleren, kan det betyde at der er en lækage i installationen og det bør undersøges om der er et unormalt stort vandforbrug.

20/5-2018:

GPDR – Persondatafordningen (The General Data Protection Regulation) har også indflydelse på Ganløse Vandværk A.m.b.a. og vi opfylder kravene til denne.

Som følge af GPDR kan vi ikke tilbyde at sende oplysninger om forbrug, restancer eller andet til ejendomsmæglere m.m., men kun til den enkelte andelshaver. Vi kan dog sende oplysningerne, hvis der foreligger en skriftlig fuldmagt.
Dette har betydning i bl.a. de tilfælde, hvor en bolig er blevet solgt og der skal udarbejdes en refusionsopgørelse.
Her er det op til den enkelte andelshaver at sikre at dokumentationen for vandforbrug og for at betaling af skyldige afgifter m.m. er betalt bliver overladt til ejendomsmægler/advokat i forbindelse med bl.a. ejerskifte.
Ganløse Vandværk skal stadig have meddelelse om ejerskifte, således at vi altid har registreret de korrekte oplysninger om, hvem der står som andelshaver.

Bemærk venligst, at det er den enkelte andelshaver (ejendom), der hæfter for forbrug og for betaling af vand samt afgifter – er der forfalden gæld til vandværket, følger gælden således den enkelte ejendom.Du kan læse mere om GDPR her


Januar 2018:

 Nu har vi også fået udskiftet hele styringen på Nordre, ligesom vi har fået automatiseret ventilen mellem de to værker.
Den nye ventil mellem de to værker er etableret for at sikre en endnu mere stabil vandforsyning, også i tilfælde af nedbrud eller fejl på det ene af de to værker.
Bluecontrol, der har stået for renoveringen, har fået optaget en lille videofilm fra Nordre, som du kan se her:
 Film om renoveringen af Nordre 2017

Vil du vide mere om vandkvaliteten i vandet fra h.h.v. Nordre og Søndre vandværk, kan du altid finde både de seneste analyseresultater under Vandkvalitet her på siderne. Her kan det bl.a. ses at hårdhedsgraden i vandet fra Søndre er 18 °dH og at vandkvaliteten er helt i top.

Modtag vigtig information fra Ganløse Vandværk på SMS

Tjenesten er gratis. Hvis du har en mobiltelefon registreret på din adresse, vil du automatisk blive tilmeldt tjenesten. Du kan altid afmelde dig igen.

Hvis der er pludselige afbrydelser i vandforsyningen i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om dette på din mobiltelefon. Det gælder også ved påmindelse om aflæsning, planlagte afbrydelser, generalforsamling mm.

Du kan altid afmelde dig igen ved at benytte nedenstående formular.

Benyt formularen hvis du ønsker at:

    • tilmelde din mobiltelefon og/eller e-mailadresse – OBS! Hvis du har arbejdsgiverbetalt mobiltelefon eller udeladt nummer, vil din mobiltelefon ikke være tilmeldt tjenesten automatisk.
    • tilmelde flere mobiltelefoner. Hvis du er vicevært, kan du med fordel tilmelde et mobiltelefonnummer for forbrugeradressen.
    • tilmelde til flere adresser. Hvis du f.eks. er vicevært eller udlejer.
    • afmelde mobiltelefon og/eller e-mailadresse.
    • NB: Vær opmærksom på, at hvis du afmelder dig, afmelder du dig fra alle beredskabsmeddelelser.

<br\>