slider_img1
slider_img1
slider_img1
slider_img1
slider_img1

Velkommen til Ganløse Vandværk A.m.b.a.’s hjemmeside

Tilmeld dig vores SMS service her og surf gerne rundt på
siderne og se mere om Ganløse Vandværk


Lørdag 10/2:

Ganløse Vandværk A.m.b.a. indkalder til generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30 på Rytterskolen i Ganløse

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 5. Behandling af indkommende forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Regnskab for Ganløse Vandværk 2017 kan hentes her

Bestyrelsen består pt. af 5 medlemmer. Jf. vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer og der skal desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet, at suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Medlemmer i den nuværende bestyrelse der er på valg i år, modtager gerne genvalg. Bestyrelsen ønsker at blive suppleret med yderligere 1 eller 2 medlemmer og opfordrer derfor medlemmer blandt andelshaverne til at stille op til valg på generalforsamlingen.

Du er meget velkommen til at henvende dig til formanden for at høre yderligere om bestyrelsesarbejdet i Ganløse Vandværk, ligesom du også er meget velkommen til at pege andre mulige kandidater til bestyrelsen. Formanden kan kontaktes på 2984 9905 i dagtimerne mandag-fredag eller på mail til formand@ganloesevand.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Mandag 25/12:
I torsdags fik vi genåbnet for Nordre Vandværk efter renoveringen.
Vi kører nu med normalt tryk på begge værker igen, men skal nok have justeret trykket hen over døgnet, således at vi kommer til at køre så energirigtigt som muligt.
Vi i bestyrelsen er superglade for at vi nåede at blive færdige med renoveringen inden jul – vi ved at vandtrykket i Nordre har været lidt lavere gennem hele renoveringsperioden, til gengæld har Søndre haft et højere vandtryk i denne periode, da vandet skulle løftes op i en højere kvote.

Mandag den 6/11-2017 lukker vi ned for produktionen på Nordre Vandværk i en periode på ca. 4-8 uger, da vi renoverer værket. Vi skal have etableret en ny styring, da den eksisterende efterhånden har så mange år på bagen at et evt. nedbrud vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere – så hellere udvise rettidig omhu og få skiftet, således at vi bedre kan styre både Nordre og Søndre vandværk med samme system. Det vil lette os i driften og samtidig gøre det lettere og billigere at servicere værkerne.
Andelshaverne i Nordre vil mærke at vandtrykket bliver lidt mindre i perioden hvor vi renoverer, idet vi får vand fra Søndre vandværk, som ligger en del lavere og derfor ikke giver samme tryk som Nordre. Det beklager vi!

Januar 2018:

 Nu har vi også fået udskiftet hele styringen på Nordre, ligesom vi har fået automatiseret ventilen mellem de to værker. Nordre har således været ud af drift fra 6/11-2017 – 19/12-2017, hvor Søndre har forsynet hele byen. Søndre ligger en del lavere end Nordre og der har derfor været lidt mindre tryk i ledningsnettet i Nordre i denne periode.
Den nye ventil mellem de to værker er etableret for at sikre en endnu mere stabil vandforsyning, også i tilfælde af nedbrud eller fejl på det ene af de to værker.
Bluecontrol, der har stået for renoveringen, har fået optaget en lille videofilm fra Nordre, som du kan se her:
 Film om renoveringen af Nordre 2017

Vil du vide mere om vandkvaliteten i vandet fra h.h.v. Nordre og Søndre vandværk, kan du altid finde både de seneste analyseresultater under Vandkvalitet her på siderne. Her kan det bl.a. ses at hårdhedsgraden i vandet fra Søndre er 18 °dH og at vandkvaliteten er helt i top.

Du kan se takstbladet for Ganløse Vandværk her: Takstblad 2018

Hvis du bemærker et ledningsbrud eller andet som kan medføre vandspild, hører vi meget gerne fra dig! Send gerne en mail til info@ganloesevand.dk


Der har været afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 Du kan se referatetet samt bilagsmaterialer her

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2017, hvor regnskabet blev godkendt. Du kan se referatet her: Referat 2017-05-17 og regnskabet finder du her: Godkendt regnskab for 2016


Modtag vigtig information fra Ganløse Vandværk på SMS

Tjenesten er gratis. Hvis du har en mobiltelefon registreret på din adresse, vil du automatisk blive tilmeldt tjenesten. Du kan altid afmelde dig igen.

Hvis der er pludselige afbrydelser i vandforsyningen i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om dette på din mobiltelefon. Det gælder også ved påmindelse om aflæsning, planlagte afbrydelser, generalforsamling mm.

Du kan altid afmelde dig igen ved at benytte nedenstående formular.

Benyt formularen hvis du ønsker at:

  • tilmelde din mobiltelefon og/eller e-mailadresse – OBS! Hvis du har arbejdsgiverbetalt mobiltelefon eller udeladt nummer, vil din mobiltelefon ikke være tilmeldt tjenesten automatisk.
  • tilmelde flere mobiltelefoner. Hvis du er vicevært, kan du med fordel tilmelde et mobiltelefonnummer for forbrugeradressen.
  • tilmelde til flere adresser. Hvis du f.eks. er vicevært eller udlejer.
  • afmelde mobiltelefon og/eller e-mailadresse.
  • NB: Vær opmærksom på, at hvis du afmelder dig, afmelder du dig fra alle beredskabsmeddelelser.