FAQ – Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?
Svar:
Pris pr. m3 for levering fra GNV kr. pr. m3: 3,75
Vandafgift pr. m3 til staten kr. pr. m3: 5,00
Hertil skal lægges vandafledningsafgifter, som opkræves af Egedal Kommune.
Alle priser er ekskl. moms.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Drikkevandet i Ganløse er hårdt vand, det vil sige ca.16-18o dH.

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Det må du godt, men spar på vandet.

Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Du må gerne vande haven, men ikke græsplænen!
Husk at spare på vandet!

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Vandet overholder altid gældende regler og kvaliteten bliver løbende kontrolleret og alle testresultater bliver lagt her på hjemmesiden.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar:

Hvor er min stophane placeret?
Svar: Det skal du selv vide, husk evt. at lægge en skitse så du kan huske hvor den er. Læg evt. skitsen i et skab eller ved siden af dit HFI relæ, eller sikringsskab.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar:

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar:

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar:

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar:

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: