Begrænset kontrol – A-parametre

Her er de seneste rapporter, som du kan åbne og eventuelt udskrive:

PDF-fil: Drikkevand Gruppe A-parametre 3/9-2019 gældende for Nordre vandværk. Resultatet viser fint rent drikkevand

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 3/9-2019 gældende for Søndre vandværk. Resultatet viser fint rent drikkevand

PDF-Fil: Drikkevand – Gruppe A parametre 1/5-2019  efter flush gældende for Søndre Vandværk. Resultatet viser fint rent drikkevand

PDF-Fil: Drikkevand – Gruppe A parametre 1/5-2019  efter flush  gældende for Nordre Vandværk. Resultatet viser fint rent drikkevand

PDF-Fil: Drikkevand – Gruppe A parametre 31/1-2019 gældende for Søndre, som viser fint rent drikkevand

PDF-Fil: Drikkevand – Gruppe A parametre 31/1-2019 gældende for Nordre viser en let overskridelse af turbiditet. Vi skal snart have gennemgået filtret på Nordre og justerer nu skyllefrekvens for at få nedsat turbiditeten.

PDF-Fil: Ganløse Søndre Vandværk – DGU 200.2289 – Boringskontrol 31/1-2019 som viser fint rent vand, som er klar til behandling før det sendes ud i ledningsnettet. Læg mærke til de mange parametre der bliver målt på!


Aanlyserne er blevet ændret i 2018 og bliver nu gennemført på en ny måde. Disse 2 resultater er efter såkaldt Flush med afgang fra vandværk og fortæller at vi ikke har problemer med Nitrit i drikkevandet fra hverken Søndre eller Nordre

PDF-Fil: Uorganiske forbindelser – Søndre 2018-07

PDF-Fil: Uorganiske forbindelser – Nordre 2018-07

 

PDF-Fil: Begrænset kontrol 2017-11-14 Gældende for den Søndre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

FDF-FIL : Nordre – afgang værk 2017-09-27 mikrobiologi – den 25/9 fik vi taget mikrobiologiske prøver i begge vores rentvandstanke og på afgang vandværk. Alle tre prøver viser at vi nu har 100% rent og godt vand igen. Vi er superglade for at ingen har handlet i panik og fået lukket for værket i en kortere eller længere periode, men at sund fornuft har rådet og ført os igennem denne ellers kedelige situation. Vi siger fra bestyrelsen tak for godt samarbejde med kommunen, hvor vi sammen har fået truffet de rigtige beslutninger.

PDF-FIL: Nordre – afgang værk 2017-09-19 mikrobiologi – som opfølgende prøve viste denne sig også at indeholde 1 E-Coli bakterie – og her må der absolut ikke være nogen. Det fik os til at sætte beredskabet i gang med kontakt til Egedal Kommune, der samtidig kontaktede Embedslægen for at sikre at vi nu fortsat kunne benytte Nordre Vandværk. Vi vidste at risikoen for en egentlig forurenig var minimal og har gennem hele forløbet været i tæt dialog med kommunen og valgte i den forbindelse at fortsætte drift og udpumpning med skyldigt hensyntagen til at vi var meget opmærksomme på sygdomssymptomer eller andet som kunne skyldes en evt. forurening. Vi var kort sagt i alarmberedskab og var klar til at handle indenfor en meget kort tidshorisont.

PDF-FIL: Begrænset kontrol  2017-09-12 Nordre del af ledningsnettet – viser overskridelse Coliforme bakterier 37°C med 4 enheder pr. 100 ml – der må ikke være nogen overskridelse her. Vi følger op med med en omprøve på udgang ved vandværket. Egedal Kommune er orienteret om overskridelsen og er enig i, at der skal tages en omprøve på vandværket.

PDF-FIL: Begrænset kontrol 2017-09-12 Søndre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

PDF-FIL: Begrænset kontrol 2017-05-22 Gældende for den Nordre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

PDF-Fil: Begrænset kontrol 2017-05-22 Gældende for den Søndre del af ledningsnettet – viser en let overskridelse af jern i vandet. Vi er stadig under indkøring af de nye filtre og regner med at overskridelsen snart er overstået.

PDF-Fil: Begrænset kontrol 2017-02-09 Gældende for den Nordre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

PDF-Fil: Begrænset kontrol 2017-02-09 Gældende for den Søndre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

PDF-fil: begrænset kontrol 2016-12-22 Gældende for Søndre. Foretaget på børnehaven – viser godt rent drikkevand

PDF-fil: begrænset kontrol 2016-12-22 Gældende for Søndre. Foretaget på skolen – viser godt rent drikkevand

PDF-fil: begrænset kontrol 2016-11-23 gældende for den Nordre del af ledningsnettet. Prøven udviste en overskridelse af kimtal ved 22 C – men en efterfølgende prøve den 2016-12-08 viste at alt er helt som det både skal og bør være med vand i en god kvalitet.

PDF-fil: begrænset kontrol 2016-10-06 gældende for hele ledningsnettet, idet vi kun pumper vand ud fra Nordre mens renoveringen af Søndre står på. Prøven viser fint drikkevand uden nogen form for overskridelser.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2016-04-29 gældende for hele ledningsnettet, idet vi kun pumper vand ud fra Nordre mens renoveringen af Søndre står på. Prøven viser fint drikkevand uden nogen form for overskridelser.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2016-02-04 Søndre ledningsnet. Prøven viser en minimal overskridelse med 1 coliform bakterie ved 37°C. Overskridelsen bedømmes ikke at være sundhedsskadelig.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2016-02-04 Nordre ledningsnet. Prøven viser fint rent drikkevand uden nogen form for overskridelse af grænseværdier.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-11-02 Søndre ledningsnet. Prøven viser en minimal overskridelse med 1 coliform bakterie ved 37°C. Overskridelsen bedømmes ikke at være sundhedsskadelig.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-11-02 Nordre ledningsnet. Prøven viser fint rent drikkevand uden nogen form for overskridelse af grænseværdier

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-09-01 Søndre ledningsnet. Prøven viser overskridelse med 5 coliforme bakterier ved 37°C. Overskridelsen bedømmes ikke at være sundhedsskadelig og vi får taget omprøve indenfor ganske få dage. Som tidligere meddelt arbejder bestyrelsen på en ombygning/renovering af det søndre anlæg for at komme problemet til livs en gang for alle.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-09-01 Nordre ledningsnet. Prøven viser fint rent drikkevand uden nogen form for overskridelse af grænseværdier

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-05-12 Nordre ledningsnet. Prøven viser fint rent drikkevand uden nogen form for overskridelse af grænseværdier

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-05-12 Søndre ledningsnet Prøven viser overskridelse af indholdet af jern samt 2 coliforme bakterier ved 37°C. Ingen af overskridelserne er sundhedsskadelige og Egedal Kommune har meddelt os, at der ikke stilles krav om opfølgende prøver. Ganløse Vandværk er i gang med at indhente tilbud på en ombygning af værket, så vi fremadrettet kan sikre at alle normer bliver overholdt.

PDF-fil: begrænset kontrol 2015-02-02 Nordre ledningsnet Fint rent drikkevand – flot resultat!

PDF-fil: begrænset kontrol 2015-02-02 Søndre ledningsnet Fint rent drikkevand – flot resultat!

PDF-fil: begrænset kontrol 2014-11-30 Nordre ledningsnet Endnu engang – alt er godt og vi har fint rent drikkevand

PDF-fil: begrænset kontrol 2014-07-30 Nordre ledningsnet Alt er i sin skønneste orden med en fin drikkevandskvalitet

PDF-fil: begrænset kontrol 2014-05-23 Nordre ledningsnet Prøven fra 23. maj 2014 fortæller om overskridelse af kimtal ved 22 C – vi har efterfølgende fået lavet en kontrolprøve et andet sted på nettet, som fortæller at vandet er 100% rent og i orden.

PDF-fil: begrænset kontrol 2014-02-04 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2013-12-10 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2013-07-30 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2013-06-20 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2012-11-22 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2012-08-28 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2012-02-02 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2011-09-20 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2011-06-23 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2010-11-04 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2010-08-10 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2010-05-06 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2010-02-25 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2009-11-17 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2009-08-14 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2009-06-23 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begænset kontrol 2009-04-15 Nordre ledningsnet

PDF-file: Begr 2008-12-11 – 1 Nordre ledningsnet

PDF-file: Begr 2008-12-11 – 2 Nordre ledningsnet

PDF-file: Begr 2007-06-26 Nordre ledningsnet

PDF-file: Begrænset kontrol 2007-11-21 Nordre ledningsnet

PDF-file: Analyserapport 2008-10-06 Nordre ledningsnet