FAKTUELLE OPLYSNINGER

Ganløse Vandværk forsyner ca. 1300 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets egen boringer.
Vandværket udpumper ca. 150.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet i Ganløse er hårdt vand, de seneste målinger fra 2017 viser en hårdhedsgrad på 18 dH på Søndre Vandværk og 16 dH på Nordre Vandværk.
Du kan se mere om vands hårdhed på Wikipedia

Ved alvorlige driftsproblemer kontaktes Furesø Vandforsyning på 44952615 eller 30420742