Leveringsområde

Herunder kan du senere se Ganløse Vandværks leveringsområde. Siden er under opdatering og vi er i gang med at finde et godt kort.

Herunder kan du se definition på begreberne
Jordledning, stikledning og forsyningsledning

leveringsomraade

Står du og skal etablere en ny tilkobling til Ganløse Vandværk, har vores rådgivende ingeniører lavet et notat, der beskriver de forhold, vi arbejder efter og som vi kræver bliver overholdt.

Du kan se notatet her: Nyetablering af ledningsnet

Du kan se vores forsyningsnet her: Ledningsnet