Ansvarsfordeling og forsyningsområde

Her kan du se hele Ganløse Vandværks forsyningsområde – finder du fejl og mangler, hører vi meget gerne fra dig!

Herunder kan du se definition på begreberne Jordledning, stikledning og forsyningsledning samt sammenhængen mellem hvem der har ansvaret for de forskellige ledninger og installationer.

Vandmåleren kan placeres enten i huset eller i en målerbrønd. Alle installationer indenfor skel betales af forbrugeren.

Uanset hvad, er måleren vandværkets ejendom.

Vandmåleren kan placeres enten i huset eller i en målerbrønd. Alt hvad der er placeret indenfor skel, er forbrugerens ansvar.

Uanset hvad, er måleren vandværkets ejendom.

Alt hvad der ligger indenfor skel, er forbrugerens ansvar og betales af forbrugeren. Uanset hvad, er måleren vandværkets ejendom.

Står du og skal etablere en ny tilkobling til Ganløse Vandværk, har vores rådgivende ingeniører lavet et notat, der beskriver de forhold, vi arbejder efter og som vi kræver bliver overholdt.

Du kan se notatet her: Nyetablering af ledningsnet

Du kan se vores forsyningsnet her: Ledningsnet