Kontakt

Ved driftforstyrrelse, ledningsbrud eller alvorlige fejl i vandforsyningen, kontakt Furesø Vandforsyning på tlf.: 44952615 eller 30420742

Ved hussalg, målerudskiftninger, faktura og administration – send venligst en mail til info@ganloesevand.dk

Du er også velkommen til at kontakte formanden for Ganløse Nordre Vandværk – det gøres bedst med en e-mail til bo@ganloesevand.dk

vandvaerk