Kontakt

Ved driftforstyrrelse, ledningsbrud eller alvorlige fejl i vandforsyningen, kontakt Furesø Vandforsyning på tlf.: 44952615 eller 30420742

Ved hussalg, målerudskiftninger, faktura og administration – send venligst en mail til info@ganloesevand.dk

Du er også velkommen til at kontakte formanden for Ganløse Vandværk A.m.b.a. – det gøres bedst med en e-mail til bo@ganloesevand.dk eller på telefon 29849905 indenfor normal kontortid.

vandvaerk

Bestyrelsen:

Formand
Bo Otterstrøm

Telefon: 2984 9905
Email: formand@ganloesevand.dk

Sekretær

Jesper Krog Slot

Telefon: 2234 4353
Email: sekretaer@ganloesevand.dk

Kasserer
Jens Skov

Telefon: 2465 8720
Email: kasserer@ganloesevand.dk

Bestyrelsesmedlem
Sven Rudolf Lindgren

Telefon: 3099 5849
Email: srl@ganloesevand.dk

Bestyrelsesmedlem

Nils Wodschow

Telefon: 2844 4107
Email: nils@ganloesevand.dk

Bestyrelsesmedlem
Per Raahauge Rasmussen

Telefon: 2170 7979
Email: pr@ganloesevand.dk

Bestyrelsesmedlem

Bo Brøndum Pedersen

Telefon: 3012 2893