Tilsynsrapport

Tilsynsrapporter vil løbende blive lagt på Ganloesevand.dk

Egedal Kommune har den 4. oktober 2021 ført tilsyn med Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ved tilsynet deltog Bo Otterstrøm og Jens Skov fra Ganløse Vandværk, Helene Bachmann og Helene Mogensen fra Egedal Kommune, samt Lise Cold og Thomas Skamris Jensen fra Rambøll.
Overordnet finder vi, at vandværket drives godt og tilfredsstillende. Vedlagt er tilsynsnotat udarbejdet af Rambøll med tilhørende beskrivelse af klassificering.

Egedal Kommune tilsynsnotat Ganløse Nordre – oktober 2021

Egedal Kommune tilsynsnotat Ganløse Søndre – oktober 2021

Klassificering – beskrivelse af klassificering med farvekoder


Tilstandsrapporter fra 2015

Her finder du tilsynsrapporten for det samlede vandværk, og det er med stor tilfredshed jeg kan sige, at Egedal Kommune mener at vi driver vandværkerne meget tilfredsstillende.
Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune 30. oktober 2015. Bilaget består af 3 dele:

Tilsynsrapport  30. oktober 2015

Tilsynsskema_Ganløse Nordre

Tilsynsskema_Ganløse Søndre


Herunder kan du se og downloade de seneste tilsynsrapporter over Ganløse Nordre Vandværk.

Den seneste rapport er udarbejdet i 2011, igen med et meget flot resultat, som bestyrelsen finder meget tilfredsstillende. Du kan se og downloade rapporten her:
PDF-file: Tilsynsrapport 3. oktober 2011

Det er tre år siden den forrige rapport blev udarbejdet, og for de historisk interesserede lader vi rapporten blive stående til fri download her. Tilsynsrapporten er udarbejdet af Egedal Kommune den 27. maj 2008:
PDF-file: Tilsynsrapport 21. maj 2008