Velkommen til Ganløse Vandværk A.m.b.a.’s hjemmeside

Tilmeld dig vores SMS service her og surf gerne rundt på
siderne og se mere om Ganløse Vandværk

Hvis du bemærker et ledningsbrud eller andet som kan medføre vandspild, hører vi meget gerne fra dig! Send gerne en mail til info@ganloesevand.dk 

Husk at du kan til- og afmelde dig vores SMS service lige over blokken til højre på denne side ——->>>
og nederst på denne side!
04/08-2022

Vi er stolte over vores vandværk og kan kun anbefale læse tilstandsrapporterne om tilstanden på værkerne. Du finder tilstandsrapporterne her


07/07-2022

Ved den kvartårlige vandmåleraflæsning (kontrolaflæsning) i går fandt vi 26 installationer med lækagealarm. En lækagealarm betyder at vandet har løbet konstant indenfor 24 timer og kan indikere at der er en utæthed i installationen eller at der er noget vand der løber, f.eks. fra et toilet. Vi anbefaler at der holdes øje med forbruget og vi har sendt varsel til alle, der har haft en alarm på vandmåleren. Husk at du selv kan tjekke din vandmåler – du finder manualen her


10/06-2022

Swimmingpools…. I er hjerteligt velkomne til at fylde swimmingpools med dejligt rent vand fra Ganløse Vandværk. MEN, I må meget gerne lige sende os en mail, hvis poolen bliver fyldt om natten…

Vi har lige for tiden et for stort vandforbrug og kan specielt se det i nattetimerne. Vi tænker derfor, at en del af det store forbrug skyldes at der bliver fyldt pools op rundt om i Ganløse – og som sagt, det er I hjerteligt velkomne til – men please, send os lige en mail på info@ganloesevand.dk så vi kan følge med.


27/05-2022

Vi oplever et for stor forbrug på Nordre Vandværk og mistænker at der kan være et eller flere små brud på ledningsnettet eller hos en eller flere af forbrugerne. Vi pumper ca. 1,5 m3 mere ud pr. time, end vi burde gøre, så vores anbefaling er, at forbrugerne lige tjekker op på, om der skulle være en vandhane, et toilet eller andet der løber og spilder vand…

Desværre har vi oplevet at flere har måttet flytte midlertidigt ud af deres bolig på grund af vandskader. Vi anbefaler derfor, at men tjekker sin installation med jævne mellemrum og også ser om vandmåleren står stille, når der er lukket for alle haner. Du kan finde betjeningsvejledningen til vandmåleren her.

Er dit hus fra før 1972? Så er der en stor sandsynlighed for at din jordledning er af jern….. Jernledninger bliver tæret med tiden og når de har ligget i jorden i mere end 50 år, er risikoen for at de springer læk meget stor. Vi anbefaler derfor alle med gamle jernledninger til at få skiftet dem ud med nye plastledninger INDEN det går galt. Normale forsikringer der dækker skjult rørskade, dækker normalt ikke, hvis ikke der er sket vedligeholdelse. En normal vedligeholdelse er her, at ledningen er blevet skiftet rettidigt. Du kan se på dit tag, når det trænger til at blive skiftet – du kan ikke se på rørene i jorden at de trænger til at blive skiftet…….


07/05-2022

Søndre – selve grunden bliver “vild natur” med en kant i græsset, som klippes hele vejen rundt langs hegnet

Mange vil nok bemærke at vores grunde får lov at få noget længere græs og også vilde blomster. Det er helt efter planen og vi arbejder på at skabe lidt mere “vild natur” til glæde for insekter og mere biodiversitet. Græsset bliver slået i fornødent omfang, men kommer ikke til at ligne “gode gammeldags” kortklippede græsplæner.

Vi behøver vel heller ikke at fortælle, at der under ingen omstændigheder benyttes pesticider eller anden kemi på vores grunde…. Det gør du vel heller ikke i hverken din have eller i din indkørsel – lidt fysisk arbejde klarer fint de planter, som ikke skal være der.

Vi glæder os til at se resultaterne på alle vores grunde og håber også du som andelshaver følger med og ser udviklingen. I første omgang har vi bearbejdet grundende i Ganløseparken og ved Jagtgårdsvej.


05/02-2022

Vi oplever for tiden et forøget vandforbrug på både Nordre og Søndre vandværk.

Normalt er dette et tegn på ledningsbrud og vi opfordrer derfor alle til at være opmærksomme på vand, som kommer op af jorden. Årsagen kan også være vandspild i en eller flere installationer. Vi har erfaring for, at ledningsnet der er mere end 50 år gammelt (huse fra før 1972) kan have gamle jernledninger, som bør skiftes INDEN de tærer op. Mange er allerede gennemtæret og er skyld i vandspild. Vi anbefaler alle at tjekke vandmåleren med jævne mellemrum for at se, om der er vandspild. Du kan se vejledning til vandmåleren her: se vandmåler 


25/01-2022

Vi har desværre oplevet flere som har måttet genhuses som følge af ledningsbrud. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at holde øje med vandmåleren og gerne tjekke op på installationer i boligen.

Det er vigtigt at vide, hvor ens stophane er, hvis det går galt og der skal lukkes for vandet. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er enhver andelshavers ansvar at kende placeringen af stophanen.


23/02-2022

I morgen går vandværket i gang med renovering af ledningsnettet i Ganløseparken.

Vi ved at det skaber trafikale problemer og undskylder på forhånd! Her har du planen for arbejdets udførelse:

  • 24. februar 2022: opstartstidspunkt for entreprenøren.
  • Ca. 20. april 2022: Entreprenør færdig med 1. etape
  • Ca. 15. juni 2022: Entreprenør færdig med 2. etape
  • 4. kvartal 2022: Eksisterende gamle vandledning nedlægges, dæksler m.m. fjernes i offentlig vej.
  • Sommer 2024: Asfalt slidlag lægges når det tilsikret at der ikke er flere sætninger.

27/5-2022: På grund af uforudsete hændelser, er arbejdet forlænget med ca. 1 måned.


23/12-2021

Takstbladet for 2022 er nu godkendt af kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune og kan ses her: Takstblad – Ganlose 


01/12-2021

DU SKAL IKKE AFLÆSE OG INDBERETTE DIN VANDMÅLER TIL NOVAFOS!

Har du modtaget en mail eller et aflæsningskort fra NOVAFOS om aflæsning af vandmåler? Så skal du IKKE gøre noget!

Ganløse Vandværk aflæser alle vandmålere pr. 1. januar og giver automatisk aflæsningerne til NOVAFOS.

NOVAFOS beklager fejlen og herfra Ganløse Vandværk vil vi bede alle andelshavere om blot at kassere det aflæsningskort, som er kommet fra NOVAFOS.

NOVAFOS er i gang med at informere om fejlen og vi har aftalt med NOVAFOS, at de sender SMS til så mange som muligt og også sender et brev, som fortæller at det fremsendte aflæsningskort skyldes en fejl.


18/11-2021

Vandet i Ganløse er helt som sædvanligt i tip top stand og UDEN nogen form for forurening eller andet sundhedsskadeligt.

Nogen er blevet foruroliget over forhøjede værdier af bly i vandet på Sundhedscentret i Egedal, men det har INTET at gøre med vores gode vand i Ganløse!

Se mere her om problemet på Sundhedscentret her


08/11-2021

Mandag d. 15/11 er der sket lidt nyt med vandet i Ganløse…

Vi eksperimenterer lidt med kalkknuseranlæg på både Nordre og Søndre anlæg. Vi har en testperiode på 3 måneder, hvor vi ønsker at se, om en kalkspaltning kan afhjælpe nogle af de mange problemer vi har med kalk i vandet her i Ganløse.

Der bliver ikke ændret noget kemisk ved vandet og kalkindholdet vil stadig være det samme som nu. Det eneste der sker, er at kalkstrukturen ændrer sig, således at kalken vil have meget sværere ved at sætte sig fast på varmelegemer og i installationer. Vi forventer også, at vandet vil virke blødere og at der skal bruges noget mindre sæbe end man plejer at gøre – med andre ord, det er også godt for naturen.

Vi hører meget gerne om dine erfaringer før og efter installationen, således at vi får et godt grundlag for at beslutte om vi skal købe anlægget og fortsætte efter de 3 måneders testperiode.

Sådan lidt for de teknisk interesserede:

En kalkknuser behandler vandet i rørene på vandværket med lyd, så kalken ændrer sig fra det hårde Calcit til det pulverlignende Aragonit. Dermed skånes både du og miljøet for kemi.

Kalkknuseren arbejder 100% uden kemi i vandet og der foretages ikke indgreb i ledningsnettet.

Vi vil løbende evaluere på eksperimentet og du er naturligvis meget velkommen til at sende os dine observationer på mail til info@ganloesevand.dk – jo mere viden vi får, jo bedre


Ejerskifte – aflæsning

Når en bolig sælges eller skifter ejer, skal vandværket have besked.

Vi skal have en slutaflæsning af vandmåleren (vi kan IKKE fjernaflæse enkelte vandmålere).

Vi skal have oplysning om ny ejer:
Navn, adresse, telefon og gerne e-mail

Vi skal have oplysning om sælgers nye adresse og meget gerne telefon og mail, så vi kan få sendt en slutopgørelse.

Oplysninger skal sendes til info@ganloesevand.dk


06/07-2021

Jordledninger i jern og jernrør generelt

Vi oplever stadig oftere, at gamle jernledninger tærer og bliver utætte.

Hver gang vi alligevel er i jorden og finder gamle jernrør, skifter vi derfor til PEL rør (som er lavet i plastik).

Når vi i forbindelse med andet arbejde konstaterer, at jordledningen (den ledning som går på privat grund) til en forbruger er af jern, opfordrer vi til at den bliver skiftet snarest muligt, og i visse tilfælde kan vi vælge at etablere en målerbrønd for andelshavers regning, hvis ikke jernledningen bliver skiftet – det er vores og alle de andre andelshaveres sikkerhed for, at alt vandforbruget bliver målt og afregnet.

Vi gør opmærksom på, at alt arbejde på privat grund skal betales af den enkelte andelshaver, mens vandværket har ansvaret for forsyningsledningerne til skel.


24/05-2021

Vi skal have skiftet hovedvandledningen i Ganløseparken i løbet af 2021.

Alle berørte husstande er blevet informeret og ønsker du selv at se informationsbrevet, du kan se informationsbrevet her:  Vandledningerne skal renoveres i Ganløseparken


29/03-2021

Referat fra generalforsamlingen, som blev afholdt den 24/3-2021 kan ses her

På generalforsamling blev der orienteret om planerne for renovering af ledningsnettet i Ganløseparken – der vil senere blive afholdt informationsmøder om projektet og der kan læses mere om det her: Ganløseparken


Ser du noget, som kan tyde på ledningsbrud, hører vi gerne fra dig.

Vi vil stadig meget gerne have besked, hvis du oplever noget unormalt på ledningsnettet som f.eks. vand der siver op af jorden. Skriv til os på info@ganloesevand.dk

Husk at du selv kan tjekke om din installation er tæt. Se vejledningen til vandmåleren her: https://ganloesevand.dk/wp-content/uploads/2015/06/Betjeningsvejledning_Diehl_Hydrus_-_kort2.pdf
koden A5 er alarm for lækage.


2/10-2020

Vi skal gøre opmærksom på, at det er den enkelte andelshavers ansvar at kende placeringen af stophanen. Vi hjælper naturligvis meget gerne med at finde stophaner, men står stophanen på privat grund, skal der betales for det arbejde der er forbundet med at finde den. I de fleste tilfælde kan vi selv hjælpe, men i andre tilfælde skal vi også have sagkyndig bistand til til at lokalisere stophaner – betaling for dette stykke arbejde er også noget den enkelte andelshaver selv skal klare. Taksten, når vi skal hjælpe med at finde stophanen, er 450,00 kr. inkl. moms – og skal der ekstern bistand til, sker søgningen efter regning.


9/8-2020

Flere har spurgt, hvad vandet koster i Ganløse. Det kan du se her. Det svarer til 18,12 kr. pr. m3 – hertil kommer så vandafledningsafgift som skal betales til NOVAFOS med 43,20 kr. pr. m3 – den samlede pris er således 61,32 kr. pr. m3

Hvis du vander haven i en time, kan du regne med at den samlede vandpris er ca. 100,00 kr… (en siveslange kan let bruge 900 liter i timen, og en almindelig vandslange langt mere)


Her kan du se Stort og småt nyt fra Ganløse Vandværk – artikel publiceret 8/4-2020

17/7-2020 Ganløse Livestreaming har lavet en lille udsendelse om Ganløse Vandværk, som er blevet lagt på Facebook og du kan se hele udsendelsen her


6/12-2019:

DR.dk har i dag en større historie med overskriften: Sprøjtegift i drikkevandet…

Vi kan nu være ganske rolige i Ganløse – vi har fint rent drikkevand fra alle vores 4 boringer og fra begge vores vandværker 🙂

Læs gerne artiklen fra DR her – men husk at du skal ikke blive urolig over forholdende i Ganløse – her er alt under fuld kontrol!

Hvis du selv går ind på GEUS kan du få alle aktuelle data om både vores og alle andre vandværker i Danmark

Her kommer du ind på kortet


Opdateret 9/5-2019:

Ganløse Vandværk leverer fint rent drikkevand!

Som følge af de pesticider, som er fundet andre steder, har vi iværksat en ekstra kontrol at alle vores boringer for at være på den helt sikre side, men intet tyder på at vi skulle være ramt af forurening.

Pesticidrester over grænseværdien i Ledøjes drikkevand

En ny analyse af vand fra Ledøje Vandværk har påvist pesticidet chlorthalonilamidsulfonsyre, der er over grænseværdien for drikkevand i to ud af tre af vandværkets boringer.

Egedal Kommune har indhentet vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af fundet af pesticidrester. Og Styrelsen fraråder borgerne at drikke vandet fra Ledøje Vandværk.

I Ganløse skal vi have taget de lovpligtige, periodiske analyser af vandet i vores boringer på onsdag den 1. maj. Vi vender tilbage med resultatet, så snart vi har modtaget det fra analyseinstituttet.

Analyserne viser, at vi ikke har pesticider i vores drikkevand i Ganløse – Se siderne med Vandkvalitet, hvor du også finder alle analyseresultater

http://www.egedalkommune.dk/nyheder/2019/april/drik-ikke-vandet-fra-ledoeje-vandvaerk 8/9-2018:
Vi har fået flere henvendelser fra andelshavere, som har oplevet skjult rørbrud i deres bolig.
Vi anbefaler alle at følge vandforbruget med jævnlige aflæsninger af vandmåleren, således at et evt. brud i installationen opdages så tidligt som muligt.
Hvis der står A5 i displayet på vandmåleren, kan det betyde at der er en lækage i installationen og det bør undersøges om der er et unormalt stort vandforbrug.

20/5-2018:

GPDR – Persondatafordningen (The General Data Protection Regulation) har også indflydelse på Ganløse Vandværk A.m.b.a. og vi opfylder kravene til denne.

Som følge af GPDR kan vi ikke tilbyde at sende oplysninger om forbrug, restancer eller andet til ejendomsmæglere m.m., men kun til den enkelte andelshaver. Vi kan dog sende oplysningerne, hvis der foreligger en skriftlig fuldmagt.
Dette har betydning i bl.a. de tilfælde, hvor en bolig er blevet solgt og der skal udarbejdes en refusionsopgørelse.
Her er det op til den enkelte andelshaver at sikre at dokumentationen for vandforbrug og for at betaling af skyldige afgifter m.m. er betalt bliver overladt til ejendomsmægler/advokat i forbindelse med bl.a. ejerskifte.
Ganløse Vandværk skal stadig have meddelelse om ejerskifte, således at vi altid har registreret de korrekte oplysninger om, hvem der står som andelshaver.

Bemærk venligst, at det er den enkelte andelshaver (ejendom), der hæfter for forbrug og for betaling af vand samt afgifter – er der forfalden gæld til vandværket, følger gælden således den enkelte ejendom.Du kan læse mere om GDPR her


Januar 2018:

 Nu har vi også fået udskiftet hele styringen på Nordre, ligesom vi har fået automatiseret ventilen mellem de to værker.
Den nye ventil mellem de to værker er etableret for at sikre en endnu mere stabil vandforsyning, også i tilfælde af nedbrud eller fejl på det ene af de to værker.
Bluecontrol, der har stået for renoveringen, har fået optaget en lille videofilm fra Nordre, som du kan se her:
 Film om renoveringen af Nordre 2017

Vil du vide mere om vandkvaliteten i vandet fra h.h.v. Nordre og Søndre vandværk, kan du altid finde både de seneste analyseresultater under Vandkvalitet her på siderne. Her kan det bl.a. ses at hårdhedsgraden i vandet fra Søndre er 18 °dH og at vandkvaliteten er helt i top.

Modtag vigtig information fra Ganløse Vandværk på SMS

Tjenesten er gratis. Hvis du har en mobiltelefon registreret på din adresse, vil du automatisk blive tilmeldt tjenesten. Du kan altid afmelde dig igen.

Hvis der er pludselige afbrydelser i vandforsyningen i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om dette på din mobiltelefon. Det gælder også ved påmindelse om aflæsning, planlagte afbrydelser, generalforsamling mm.

Ganløse Vandværks SMS-service tilmelding

Du kan altid afmelde dig igen via det samme link eller ved at sende en sms til 1919 med teksten: Afmeld