Velkommen til Ganløse Vandværk A.m.b.a.’s hjemmeside

Tilmeld dig vores SMS service her og surf gerne rundt på
siderne og se mere om Ganløse Vandværk

Hvis du bemærker et ledningsbrud eller andet som kan medføre vandspild, hører vi meget gerne fra dig! Send gerne en mail til info@ganloesevand.dk 

Husk at du kan til- og afmelde dig vores SMS service nederst på denne side!


Ejerskifte – aflæsning

Når en bolig sælges eller skifter ejer, skal vandværket have besked.

Vi skal have en slutaflæsning af vandmåleren (vi kan IKKE fjernaflæse enkelte vandmålere).

Vi skal have oplysning om ny ejer:
Navn, adresse, telefon og gerne e-mail

Vi skal have oplysning om sælgers nye adresse og meget gerne telefon og mail, så vi kan få sendt en slutopgørelse.

Oplysninger skal sendes til info@ganloesevand.dk


06/07-2021

Jordledninger i jern og jernrør generelt

Vi oplever stadig oftere, at gamle jernledninger tærer og bliver utætte.

Hver gang vi alligevel er i jorden og finder gamle jernrør, skifter vi derfor til PEL rør (som er lavet i plastik).

Når vi i forbindelse med andet arbejde konstaterer, at jordledningen (den ledning som går på privat grund) til en forbruger er af jern, opfordrer vi til at den bliver skiftet snarest muligt, og i visse tilfælde kan vi vælge at etablere en målerbrønd for andelshavers regning, hvis ikke jernledningen bliver skiftet – det er vores og alle de andre andelshaveres sikkerhed for, at alt vandforbruget bliver målt og afregnet.

Vi gør opmærksom på, at alt arbejde på privat grund skal betales af den enkelte andelshaver, mens vandværket har ansvaret for forsyningsledningerne til skel.


24/05-2021

Vi skal have skiftet hovedvandledningen i Ganløseparken i løbet af 2021.

Alle berørte husstande er blevet informeret og ønsker du selv at se informationsbrevet, du kan se informationsbrevet her:  Vandledningerne skal renoveres i Ganløseparken


29/03-2021

Referat fra generalforsamlingen, som blev afholdt den 24/3-2021 kan ses her

På generalforsamling blev der orienteret om planerne for renovering af ledningsnettet i Ganløseparken – der vil senere blive afholdt informationsmøder om projektet og der kan læses mere om det her: Ganløseparken


Ser du noget, som kan tyde på ledningsbrud, hører vi gerne fra dig.

Vi vil stadig meget gerne have besked, hvis du oplever noget unormalt på ledningsnettet som f.eks. vand der siver op af jorden. Skriv til os på info@ganloesevand.dk

Husk at du selv kan tjekke om din installation er tæt. Se vejledningen til vandmåleren her: https://ganloesevand.dk/wp-content/uploads/2015/06/Betjeningsvejledning_Diehl_Hydrus_-_kort2.pdf
koden A5 er alarm for lækage.


2/10-2020

Vi skal gøre opmærksom på, at det er den enkelte andelshavers ansvar at kende placeringen af stophanen. Vi hjælper naturligvis meget gerne med at finde stophaner, men står stophanen på privat grund, skal der betales for det arbejde der er forbundet med at finde den. I de fleste tilfælde kan vi selv hjælpe, men i andre tilfælde skal vi også have sagkyndig bistand til til at lokalisere stophaner – betaling for dette stykke arbejde er også noget den enkelte andelshaver selv skal klare. Taksten, når vi skal hjælpe med at finde stophanen, er 450,00 kr. inkl. moms – og skal der ekstern bistand til, sker søgningen efter regning.


9/8-2020

Flere har spurgt, hvad vandet koster i Ganløse. Det kan du se her. Det svarer til 18,12 kr. pr. m3 – hertil kommer så vandafledningsafgift som skal betales til NOVAFOS med 43,20 kr. pr. m3 – den samlede pris er således 61,32 kr. pr. m3

Hvis du vander haven i en time, kan du regne med at den samlede vandpris er ca. 100,00 kr… (en siveslange kan let bruge 900 liter i timen, og en almindelig vandslange langt mere)


Her kan du se Stort og småt nyt fra Ganløse Vandværk – artikel publiceret 8/4-2020

17/7-2020 Ganløse Livestreaming har lavet en lille udsendelse om Ganløse Vandværk, som er blevet lagt på Facebook og du kan se hele udsendelsen her


6/12-2019:

DR.dk har i dag en større historie med overskriften: Sprøjtegift i drikkevandet…

Vi kan nu være ganske rolige i Ganløse – vi har fint rent drikkevand fra alle vores 4 boringer og fra begge vores vandværker 🙂

Læs gerne artiklen fra DR her – men husk at du skal ikke blive urolig over forholdende i Ganløse – her er alt under fuld kontrol!

Hvis du selv går ind på GEUS kan du få alle aktuelle data om både vores og alle andre vandværker i Danmark

Her kommer du ind på kortet


Opdateret 9/5-2019:

Ganløse Vandværk leverer fint rent drikkevand!

Som følge af de pesticider, som er fundet andre steder, har vi iværksat en ekstra kontrol at alle vores boringer for at være på den helt sikre side, men intet tyder på at vi skulle være ramt af forurening.

Pesticidrester over grænseværdien i Ledøjes drikkevand

En ny analyse af vand fra Ledøje Vandværk har påvist pesticidet chlorthalonilamidsulfonsyre, der er over grænseværdien for drikkevand i to ud af tre af vandværkets boringer.

Egedal Kommune har indhentet vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af fundet af pesticidrester. Og Styrelsen fraråder borgerne at drikke vandet fra Ledøje Vandværk.

I Ganløse skal vi have taget de lovpligtige, periodiske analyser af vandet i vores boringer på onsdag den 1. maj. Vi vender tilbage med resultatet, så snart vi har modtaget det fra analyseinstituttet.

Analyserne viser, at vi ikke har pesticider i vores drikkevand i Ganløse – Se siderne med Vandkvalitet, hvor du også finder alle analyseresultater

http://www.egedalkommune.dk/nyheder/2019/april/drik-ikke-vandet-fra-ledoeje-vandvaerk 8/9-2018:
Vi har fået flere henvendelser fra andelshavere, som har oplevet skjult rørbrud i deres bolig.
Vi anbefaler alle at følge vandforbruget med jævnlige aflæsninger af vandmåleren, således at et evt. brud i installationen opdages så tidligt som muligt.
Hvis der står A5 i displayet på vandmåleren, kan det betyde at der er en lækage i installationen og det bør undersøges om der er et unormalt stort vandforbrug.

20/5-2018:

GPDR – Persondatafordningen (The General Data Protection Regulation) har også indflydelse på Ganløse Vandværk A.m.b.a. og vi opfylder kravene til denne.

Som følge af GPDR kan vi ikke tilbyde at sende oplysninger om forbrug, restancer eller andet til ejendomsmæglere m.m., men kun til den enkelte andelshaver. Vi kan dog sende oplysningerne, hvis der foreligger en skriftlig fuldmagt.
Dette har betydning i bl.a. de tilfælde, hvor en bolig er blevet solgt og der skal udarbejdes en refusionsopgørelse.
Her er det op til den enkelte andelshaver at sikre at dokumentationen for vandforbrug og for at betaling af skyldige afgifter m.m. er betalt bliver overladt til ejendomsmægler/advokat i forbindelse med bl.a. ejerskifte.
Ganløse Vandværk skal stadig have meddelelse om ejerskifte, således at vi altid har registreret de korrekte oplysninger om, hvem der står som andelshaver.

Bemærk venligst, at det er den enkelte andelshaver (ejendom), der hæfter for forbrug og for betaling af vand samt afgifter – er der forfalden gæld til vandværket, følger gælden således den enkelte ejendom.Du kan læse mere om GDPR her


Januar 2018:

 Nu har vi også fået udskiftet hele styringen på Nordre, ligesom vi har fået automatiseret ventilen mellem de to værker.
Den nye ventil mellem de to værker er etableret for at sikre en endnu mere stabil vandforsyning, også i tilfælde af nedbrud eller fejl på det ene af de to værker.
Bluecontrol, der har stået for renoveringen, har fået optaget en lille videofilm fra Nordre, som du kan se her:
 Film om renoveringen af Nordre 2017

Vil du vide mere om vandkvaliteten i vandet fra h.h.v. Nordre og Søndre vandværk, kan du altid finde både de seneste analyseresultater under Vandkvalitet her på siderne. Her kan det bl.a. ses at hårdhedsgraden i vandet fra Søndre er 18 °dH og at vandkvaliteten er helt i top.

Modtag vigtig information fra Ganløse Vandværk på SMS

Tjenesten er gratis. Hvis du har en mobiltelefon registreret på din adresse, vil du automatisk blive tilmeldt tjenesten. Du kan altid afmelde dig igen.

Hvis der er pludselige afbrydelser i vandforsyningen i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om dette på din mobiltelefon. Det gælder også ved påmindelse om aflæsning, planlagte afbrydelser, generalforsamling mm.

Du kan altid afmelde dig igen ved at benytte nedenstående formular.

Benyt formularen hvis du ønsker at:

    • tilmelde din mobiltelefon og/eller e-mailadresse – OBS! Hvis du har arbejdsgiverbetalt mobiltelefon eller udeladt nummer, vil din mobiltelefon ikke være tilmeldt tjenesten automatisk.
    • tilmelde flere mobiltelefoner. Hvis du er vicevært, kan du med fordel tilmelde et mobiltelefonnummer for forbrugeradressen.
    • tilmelde til flere adresser. Hvis du f.eks. er vicevært eller udlejer.
    • afmelde mobiltelefon og/eller e-mailadresse.
    • NB: Vær opmærksom på, at hvis du afmelder dig, afmelder du dig fra alle beredskabsmeddelelser.