Bestyrelse

Bestyrelsen for Ganløse Vandværk A.m.b.a. :

Formand: Bo Otterstrøm, Østergade 13

Kasserer: Jens Skov, Vandværksvej 7

Sekretær: Jesper Krog Slot, Kløvervangen 5

Bestyrelsesmedlem: Bo Brøndum Pedersen, Måløvvej 21

Bestyrelsesmedlem: Sven Rudolf Lindgren, Vandværksvej 4

Bestyrelsesmedlem Nils Wodschow, Urtetoften 2

Bestyrelsesmedlem: Per Raahauge Rasmussen, Vestagervej 21

Bestyrelsessuppleant: Morten Lundsteen, Råhøjvej 1

Bestyrelsessuppleant: Lisa Odorico Andersen, Vestergade 7

Formand
Bo Otterstrøm

Telefon: 2984 9905
Email: formand@ganloesevand.dk

Sekretær
Nils Wodschow

Telefon: 2844 4107
Email: sekretaer@ganloesevand.dk

Kasserer
Jens Skov

Telefon: 2465 8720
Email: kasserer@ganloesevand.dk

Bestyrelsesmedlem
Sven Rudolf Lindgren

Telefon: 3099 5849
Email: srl@ganloesevand.dk

Bestyrelsesmedlem
Jesper Krog Slot

Telefon: 2234 4353
Email: jks@ganloesevand.dk

Bestyrelsesmedlem
Per Raahauge Rasmussen

Telefon: 2170 7979
Email: pr@ganloesevand.dk

Bestyrelsesmedlem

Bo Brøndum Pedersen

Email: bbp@ganloesevand.dk