Normal kontrol – A+B-parametre

Her kan du se og eventuelt udskrive den seneste rapport.

PDF-fil: Nordre drikkevand 02/8-2023 som viser fint rent drikkevan på alle parametre. Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

PDF-fil: Søndre drikkevand 02/8-2023 som viser fint rent drikkevand på alle parametre. Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

PDF-fil: Test af Nitrit på Nordre Vandværk 16/3-2023 som viser at der ikke findes overskridelser

PDF-fil: Test af Nitrit på Søndre Vandværk 16/3-2023  som viser at der ikke findes overskridelser

PDF-fil: Nordre drikkevand 29/8-2022 som viser fint rent drikkevand på alle parametre. Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

PDF-fil: Søndre drikkevand 24/8-2022 som viser fint rent drikkevand på alle parametre. Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).


30/08-2021 vi har fået resultatet af de nye prøver vedr. de problemer vi havde på Nordre – og ganske som forventet er alt i sin skønneste orden. Vi er glade igen! Du kan se resultatet her Nordre drikkevand 23-08-2021 med ingen Coliforme bakterier og en fin turbiditet

Her i 2021 har vi små problemer på Nordre Vandværk,  hvor filtret ikke har kørt 100% som det skulle- Det har betydet at vi har haft lidt uklart vand. Vi har arbejdet intenst på at få løst problemet og tror nu vi er ved vejs ende her og igen kan levere det, som alle forventer, nemlig fint rent drikkevand.

På Søndre Vandværk kører alt som det skal og her leverer vi stadig fint rent og klart drikkevand til forbrugerne.

PDF-fil: Nordre drikkevand 29-07-2021 som har problemer med 2 punkter: 1. Turbiditet, som fortæller at vandet ikke er helt klart. 2. Coliforme bakterier 37°C, hvor der er målt 1 enhed. Problemet skyldes højst sansynligt, at der har været luft i vores filter eller at det stammer fra rørene, når der har været et større forbrug end normalt. Vi får lavet en ny prøve, så snart vores filter har kørt en større mængde vand igennem for at sikre at alt er som det skal være.

PDF-fil: Søndre Drikkevand 29-07-2021 som viser godt rent drikkevand på alle parametre


PDF-fil: Nordre Drikkevand 23-07-2020 som viser godt rent drikkevand på alle parametre

PDF-fil: Søndre Drikkevand 23-07-2020 som viser godt rent drikkevand på alle parametre


PDF-fil: Nordre Drikkevand 03-9-2019 som viser godt rent drikkevand på alle parametre

PDF-fil Søndre Drikkevand 03-09-2019 som viser godt rent drikkevand på alle parametre

PDF-fil Nordre Drikkevand 1/5-2019 Gruppe A+B parametre uden flush – prøven viser en overskridelse af kimtal ved 22°C – der er også lavet en prøve efter flush (gennemstrømning af vandledningen) og resultatet her viser fint rent drikkevand uden overskridelser af nogen art. Den sidste prøve kan ses her – og det skal bemærkes at der IKKE er spor af Chlorothalonil-amidsulfonsyre i vandet.


PDF-fil Nordre Drikkevand 13-12-2018 -2

PDF-fil Nordre Drikkevand 13-12-2018 

PDF-fil Søndre Drikkevand – 13-12-2018 -2

PDF-fil Søndre Drikkevand – 13-12-2018

PDF-fil Nordre Drikkevand – 01-10-2018 -2

PDF-fil Nordre Drikkevand – 01-10-2018

PDF-fil Søndre drikkevand – 01-10-2018 – 2

PDF-fil Søndre drikkevand – 01-10-2018 – 3

PDF-fil Søndre Drikkevand – 01-10-2018

PDF-fil Normal 2018-07-12 Søndre ledningsnet

PDF-fil Normal 2018-07-12 Søndre

PDF-fil Normal 2018-07-12 Nordre ledningsnet

PDF-fil ..normal 2018-07-12 Nordre


Normal kontrol til og med 2017:

PDF-fil Normal kontrol + organisk mikroforurening 2016-03-16 for Nordre – Resultatet viser at vi lever godt rent vand ig en god kvalitet uden nogen form for overskridelse af kravværdierne.

PDF-fil: Normal kontrol + organisk mikroforurening 2016-03-16 for Søndre – Resultatet viser overskridelser for Jern og Mangan. Alle andre parametre holder sig fint indenfor grænseværdierne så alt i alt er der tale om vand i en god kvalitet. Dette er den sidste normale kontrol på Søndre, som herefter skal renoveres og der skal installeres helt nyt filteranlæg. Den næste normale kontrol vil derfor være gældende for et helt nyt anlæg, som vi håber at kunne tage i brug til efteråret 2016

PDF-fil: Normal kontrol + organisk mikroforurening 2015-03-26 for Søndre – Resultatet viser at vi leverer vand af god kvalitet, alt er som det skal være.

PDF-fil: Opfølgning på overskridelser af Coliforme bakterier og Kimtal 2015-03-31 for Nordre – ganske som ventet en fuldstændig ren rapport, som fortæller at der ikke er tegn på forurening

PDF-fil: Normal kontrol + organisk mikroforurening 2015-03-19 for Nordre – Resultatet viser en let overskridelse af Coliforme bakterier ved 37 C samt overskridelse af Kimtal ved 37 C – vi får taget kontrolprøver for at undersøge om der er problemer på værket. Mængderne er ikke sundhedsskadelige.

PDF-fil: Normal kontrol – organisk mikroforurening 2014-03-19 – Resultatet viser, at GNV leverer vand af en god kvalitet uden overskridelser af nogen art.

PDF fil: Normal kontrol + organisk mikroforurening 2012-04-25 – Resultatet viser fortsat en overskridelse af grænseværdierne for jern og mangan
Resultatet for jern er målt til 0,21 mg/l, og grænseværdien er 0,1
Resultat for mangan er 0,028 mg/l, og grænseværdien er 0,02
Overskridelserne vurderes fortsat som ikke sundhedsskadelige og vi fortsætter naturligvis med at finde og rette fejlen

PDF fil: Normal kontrol + organisk mikroforurening 2012-03-22 –   Resultatet viser overskridelse af grænseværdierne for jern og mangan.
Resultatet for jern er målt til 0,26 mg/l, og grænseværdien er 0,1 mg/l.
Resultatet for mangan er 0,029 mg/l, og grænseværdien er 0,02 mg/l.
Overskridelserne vurderes som ikke sundhedsskadelige.
Vi er naturligvis gået i gang med at finde og rette fejlen, som sandsynligvis skyldes problemer med nogle filtre, som ikke fungerer optimalt.

PDF fil: Normal kontrol 2011-04-01 – rapporten er uden anmærkninger og vandkvaliteten god

PDF fil: Normal kontrol 2010-04-09 – opfølgning på rapport.
Opfølgning sker, fordi der blev påvist spor af m+p – xylen med 0,028 µg/l – grænseværdien er 1,0 µg/l så vi er langt under, men da det er første gang m+p – xylen konstateres i drikkevandet fra GNV er der foretaget en omprøve for at sikre at alt er som det skal være – og anden prøve viste heldigvis igen <0,020 µg/l af m+p – xylen, så alt er som det plejer at være.

PDF-fil: Normal kontrol 2010-04-09

PDF-fil: Normal kontrol 2009-04-15

PDF-file: Normal kontrol 2007-12