Udvidet kontrol – boringskontrol

Her kan du se den seneste rapport sammen med de tidligere rapporter, som også ligger klar til gennemsyn/download her.

PDF-fil: Ganløse Søndre Vandværk Boringskontrol 2024-05-29 Boring 1 DGU 200.1178 PFOS 22 målt for 22 forskellige PFOS forbindelser i råvandet fra boring 1 – og viser ingen overskridelser af nogen art.

PDF-fil: Ganløse Nordre Vandværk Boringskontrol 2023-03-23 DGU 193.2690 ny analyse med flere parametre viser igen fint rent råvand uden nogen overskridelser af nogen art.

PDF-fil: Ganløse Søndre Vandværk 2023-03-23 Boring 2 DGU 200.2289 ny analyse med flere parametre viser igen fint rent råvand uden nogen overskridelser af nogen art.

PDF-fil: Ganløse Nordre Vandværk Boringskontrol 2023-01-25 Boring 1 – DGU 193.2690 som viser fint rent råvand uden nogen overskridelse af nogen art. Vi har naturligvis også tjekket for PFAS og PFOS i analyserne, og her er heldigvis intet at spore.

PDF-fil: Ganløse Søndre Boringskontrol 2023-01-25 Boring 2 – dgu 200.2289 som viser fint rent råvand uden nogen overskridelser af nogen art. Vi tjekker naturligvis også for PFAS og PFOS i analyserne, og her er heldigvis intet af spore.

PDF-fil: Ganløse Nordre Boringskontrol 2022-02-22 Boring 1 som viser fint rent råvand uden nogen overskridelse af nogen art.

PDF-fil: Ganløse Søndre 2020-04-07 Boring 1 – DGU 200.1178 som viser fint rent råvand uden nogen overskridelser af nogen art.

PDF-fil: Søndre boringskontrol 2019-09 Boring 1 som viser fint rent råvand uden spor af Chlorothalonil-amidsulfonsyre

PDF-fil: Søndre Boringskontrol 2019-09 Boring 2 som viser fint rent råvand uden spor af Chlorothalonil-amidsulfonsyre

PDF-fil: Nordre Boringskontrol – 2019-09 – Boring 2 som viser fint rent råvand. Denne analyse viser at der ingen overskridelser er af det meget omtalte stof Chlorothalonil-amidsulfonsyre, som der er fundet i andre boringer rundt om i Danmark og som vi fandt meget små og ubetydelige mængder af i denne boring i oktober 2018

PDF-fil: Nordre Boringskontrol – 2019-05 – Boring 1  som viser fint rent råvand uden spor af pesticider eller andet som ikke må være i vandet.

PDF-fil: Nordre boringskontrol 2018-10 – Boring 2  som viser fint rent råvand. Vi har dog også fundet det meget omtalte stof N,N-dimenthylsulfamid i den nye boring – dog i så små mængder at der slet ikke er grund til bekymring!

PDF-fil: Nordre udvidet kontrol 2018-10-01 som viser fint rent råvand, dog med en minimal overskridelse af Mangan, hvilket ikke er sundhedsskadeligt.

PDF-fil: Søndre udvidet kontrol 2018-10-01 som viser fint rent råvand uden overskridelser af nogen art.

PDF-fil: Nordre – Udvidet kontrol 2017-10-18 Som viser fint rent råvand. Hårdhedsgraden i vandet fra Nordre er målt til 16 °dH – men vi ved erfaringsmæssigt at den kan svinge, idet vi her får vand fra 2 forskellige boringer, som ligger langt fra hinanden.

PDF-fil: Udvidet kontrol – Søndre 2017-10-05 Som viser fint rent råvand. Hårdhedsgraden i vandet fra Søndre er 18 °dH

PDF-fil: Udvidet kontrol – Søndre 2016-12-22 Som viser overskridelser på Nitrit og Mangan. Overskridelserne er helt som forventet, da vi er ved at indkøre det nye vandbehandlingsanlæg. Vi følger naturligvis op på overskridelserne og glæder os i mellemtiden over, at indkøringen af det nye anlæg går helt efter planen.

PDF-fil: Boringskontrol Søndre 2016-12-20 Som viser at vi har fint rent vand i boringerne på Søndre Vandværk.

PDF-fil: Udvidet kontrol Nordre-2016-10-06 som viste en overskridelse på parametren Tubiditet som må være maks. 0,3 og blev målt til 0,68 – vi skal have taget en ny prøve inden udgangen af 2016 og arbejder selvfølgelig på en fejlfinding allerede nu.

PDF-fil: Råvand – nordre 2016-01-19 ekstra analyse som er blevet foretaget i forbindelse med boringen som ligger midt i byen. Analysen for perflourerede stoffer er foretaget, idet Broskovvejs losseplads ligger i indvindingsoplandet. Analysen viste ingen overskridelser af nogen art.

PDF-fil: Udvidet kontrol – Søndre 2015-09-28
Desværre er der overskridelser at flere parametre:
Der er målt tubiditet på 1,5, hvor kravværdien er max 0,3
Coliforme bakterier 37°C er for høj, idet der er målt 3 enheder pr. 100 ml – hvor der ikke må kunne måles noget.
Der er forhøjede værdier af Jern og Mangan i vandet.
Embedslægen er orienteret om overskridelserne og vi har selv fået foretaget en omprøve af de Coliforme bakterier for at skønne om det var et enkeltstående problem. Desværre viste omprøven også Coliforme bakterier. Overskridelserne og mængderne er så små, at vi umiddelbart har vurderet at vi ikke vil gøre noget drastisk her og nu, idet vi har planlagt en større renovering værket i den nærmeste fremtid.

PDF-fil: Udvidet kontrol – Nordre 2015-09-28
Denne kontrol viser, at alt kører som det skal. Der er ingen overskridelser og alle parametre er, som de skal være.

PDF-fil: Udvidet kontrol 2013-10-22
Hvor er det skønt at se, at vi kan levere vand af en god kvalitet. Der er nu styr på iltningen og alle indenfor forsyningsområdet kan glæde sig over rent og velsmagende vand.

PDF-fil: Udvidet kontrol 2012-09-13
Vi har igen problemer med iltindholdet, som er marginalt under grænseværdien. Vi har udført en del ændringer på værket og gennem den seneste tid har alting været i den skønneste orden, også iltindholdet.. Vi forsøger nu at tilføre mere luft til vandet og følger op med målinger for at sikre at også iltindholdet er i orden.

PDF-fil: Udvidet kontrol 2011-10-11
Egedal Kommune har modtaget resultat af udvidet kontrol, udtaget på Ganløse Nordre Vandværk den 5. oktober 2011.
Analysen viser, at vi har problemer med iltindholdet, som er for lavt. Vi har skiftet kompressor og foretaget andre ting for at øget iltindholdet, men indtil videre uden resultat. Vi har iværksat en række målinger og tiltag, der gerne skal hjælpe med at få iltindholdet op, således at vi igen kan overholde grænseværdien.
I denne måling har vi også problemer med farvetal, som også overskrider grænseværdien. Også her arbejder vi på at finde en løsning på problemet.

2012-02-07: Problemet med for lidt ilt er nu løst og alt er igen tilfredsstillende.

PDF-fil: Udvidet kontrol 2010-09-29
Egedal Kommune har modtaget resultat af udvidet kontrol udtaget på Ganløse Nordre vandværk den 29. sept. 2010.
Analysen viser en lille overskridelse på turbiditet på 0,39, hvor grænseværdien er 0,3.

Overskridelsen på turbiditet er ikke sundhedsskadelig.

GNV arbejder løbende på at sikre vandkvaliteten og har derfor iværksat en opfølgning på overskridelsen, således at værdierne igen kan komme under grænseværdierne. Ved næste prøve vil der igen blive målt or turbiditet.

(Turbiditet er et mål for klarheden af vandet – jo højere tal, jo mere uklart er vandet)

PDF-fil: Udvidet kontrol 2009-09-04
Denne prøve udviste et indhold af 1 Coliform bakterie / 100 ml, hvilket betød at vandet ikke overholdt kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007.
For at sikre at der ikke var problemer har GNV efterfølgende fået foretaget kontrolmålinger og der er IKKE påvist Coliforme bakterier i disse. Vandet overholder derfor kravene og den ene fundne Coliforme bakterie skyldes efter al sansynlighed en fejl i målingen.

PDF-file: Udvidet kontrol 2008-12-11-a

PDF-file: Udvidet kontrol 2008-12-11-b

PDF-file: Udvidet kontrol 2008-10-07

PDF-file: Udvidet kontrol 2007-06-26