FAQ – Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?
Svar:
Pris pr. m3 for levering fra Ganløse Vandværk kr. pr. m3: 20,00
Vandafgift pr. m3 til staten kr. pr. m3: 7,96 inkl. bidrag til grundvandskortlægning
Hertil skal lægges vandafledningsafgifter, som opkræves af NOVAFOS.
Alle priser er inkl. moms.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Drikkevandet i Ganløse er hårdt vand, det vil sige ca.18-19 dH.

Selvom vandet er hårdt, er det ultralydbehandlet, således at kalken er omdannet fra Calcit til Aragonit. Aragonit sætter sig ikke i kedler, vaskemaskiner osv. i samme grad som Calcit. Det betyder, at der ikke skal bruges så meget sæbe som ved ubehandlet vand og samtidig kan vandet virke blødere.

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Det må du godt, men spar på vandet.

Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Du må gerne vande haven.
Husk at spare på vandet!

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Vandet overholder altid gældende regler og kvaliteten bliver løbende kontrolleret og alle testresultater bliver lagt her på hjemmesiden.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Hvis det er stort og akut, skal du ringe til Furesø Vandforsyning på 44952615 eller 30420742 – er det IKKE et stort og akut ledningsbrud, skal du ringe til formanden på hverdage.

Hvor er min stophane placeret?
Svar: Det skal du selv vide, husk evt. at lægge en skitse så du kan huske hvor den er. Læg evt. skitsen i et skab eller ved siden af dit HFI relæ, eller sikringsskab.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: I langt de fleste tilfælde viser måleren det korrekte forbrug – med de digitale målere kan du også se, om du evt. har en lækage

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Vi anbefaler at du løbende følger dit forbrug for at sikre dig med overraskelser

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Du skal ringe til formanden for vandværket, men det er bedre at sende en mail til info@ganloesevand.dk

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Send en mail til info@ganloesevand.dk

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: Alle forbrugere er andelshavere i vandværket, og vi ser meget gerne så mange som muligt til den årlige generalforsamling, som holdes inden udgangen af marts måned jf. vedtægterne.

Hvem ejer ledningerne og hvem skal vedligeholde dem?

Jordledninger i jern og jernrør generelt..

Vi oplever stadig oftere, at gamle jernledninger tærer og bliver utætte.

Hver gang vi alligevel er i jorden og finder gamle jernrør, skifter vi derfor til PEL rør (som er lavet i plastik).

Når vi i forbindelse med andet arbejde konstaterer, at jordledningen (den ledning som går på privat grund) til en forbruger er af jern, SKAL den skiftes snarest muligt. Vi kan vælge at etablere en målerbrønd for andelshavers regning, hvis ikke jernledningen bliver skiftet – det er vores og alle de andre andelshaveres sikkerhed for, at alt vandforbruget bliver målt og afregnet.

Vi gør opmærksom på, at alt arbejde på privat grund skal betales af den enkelte andelshaver, mens vandværket har ansvaret for forsyningsledningerne til skel.