Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.30 på Liselund, Strædet 1, Ganløse

Dagsorden for generalforsamlingen har følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab for 2022
4) Budget for det/de kommende år
5) Indkomne forslag
6) Valg af andelshavere og suppleanter til bestyrelsen:
Medlemmer til bestyrelsen:
– Bo Otterstrøm, formand – på valg, villig til genvalg
– Jens Skov, kasserer – på valg, villig til genvalg
– Bo Brøndum, sekretær – på valg, villig til genvalg
– Jesper Krogh Slot
– Svend Rudolf Lindgren
– Per Raahauge Rasmussen
Bestyrelsessuppleanter:
– Morten Lundsteen – på valg, villig til genvalg
– Lisa Andersen – på valg, villig til genvalg
7) Valg af revisor
8) Eventuelt.


Der er afholdt ordinær generalforsamling den 29. marts 2022 – her finder du referat samt bilag:

Referat Ganløse Vandværk Generalforsamling 29 marts 2022

Her kan du se regnskab for 2021 samt budget for 2022


Der er afholdt generalforsamling den 24. marts 2021 – her finder du referat samt bilag:

Referat Ganløse Vandværk Generalforsamling 24 marts 2021

Bilag til referat Generalforsamling Ganløse Vandværk 2021 – Renovering af Ganløseparken

Regnskabet kan ses her


15. juni 2020:

Den udskudte ordinære generalforsamling i Ganløse Vandværk A.m.b.a. er afholdt torsdag d. 2. juli 2020

Referat fra generalforsamlingen finder du her: Referat fra generalforsamlingen 2020

Du kan se regnskab for 2019 samt budget for 2020 her: Ganløse Vandværk regnskab 2019


23. februar 2019:

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Ganløse Vandværk A.m.b.a. torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.30 på Rytterskolen i Ganløse

Referat fra generalforsamlingen finder du her: Referat fra generalforsamlingen 2019


4. maj 2018:
Der har været afholdt ordinær generalforsamling den 21. marts 2018.

Referat fra generalforsamlingen finder du her: Referat fra generalforsamlingen 2018

Regnskabet kan ses her: Regnskab for Ganløse Vandværk 2017


19. maj 2017:
Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2017.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt 17. maj 2017: Referat 2017-05-17

Regnskabet kan ses her: Revideret regnskab 2016


27. april 2017

Der er afholdt generalforsamling i Ganløse Vandværk den 23. marts 2017

Her kan du hente referatet fra generalforsamlingen: Referat – ordinær generalforsamling 2017


Der er afholdt generalforsamling i Ganløse Vandværk den 16. marts 2016

Her kan du hente referatet fra generalforsamlingen: Referat Ganløse Vandværk – Generalforsamling 2016

Her kan du downloade bilagsmateriale til generalforsamlingen ink. regnskab og budget: Regnskab 2015 med indkaldelse til generalforsamling og budget for 2016


Klik her for at hente:  PDF-fil: Ganløse Vandværk – referat generalforsamling 2015

Herunder finder du referater fra det det tidligere Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. – referaterne kan have historisk interesse, hvorfor vi lader dem blive stående her

Klik her for at hente:  PDF-fil: Referat fra  ekstraordinær Generalforsamlingen_2014 (sammenlægning med Søndre)

Klik her for at hente:  PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen_2014

Klik her for at hente:  PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen 2013

Klik her for at hente:  PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen 2012

Klik her for at hente: PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen 2011

Klik her for at hente: PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen 2010

Klik her for at hente: Bilag til referat fra generalforsamlingen 2010

Klik her for at hente: PDF-file: Referat fra Generalforsamling 2009

Klik her for at hente: PDF-file: Referat fra Generalforsamling 2008

Klik her for at hente: PDF-file: Referat fra Generalforsamling 2007

Klik her for at hente: PDF-file: Referat fra Generalforsamling 2006