Generalforsamling


23. februar 2019:

Der afholdes ordinær generalforsamling i Ganløse Vandværk A.m.b.a. torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.30 på Rytterskolen i Ganløse

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af andelshavere og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Regnskab for 2018 samt budget for 2019 kan hentes her

Vedr. punkt 6:
På valg er
Bestyrelsesmedlemmer:
Bo Otterstrøm – villig til genvalg
Jens Skov – villig til genvalg
Bo Brøndum – villig til genvalg
Suppleanter:
Morten Lundsteen – villig til genvalg
Lisa Gardrup Andersen – villig til genvalg

4. maj 2018:
Der har været afholdt ordinær generalforsamling den 21. marts 2018.

Referat fra generalforsamlingen finder du her: Referat fra generalforsamlingen 2018

Regnskabet kan ses her: Regnskab for Ganløse Vandværk 2017

 


19. maj 2017:
Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2017.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt 17. maj 2017: Referat 2017-05-17

Regnskabet kan ses her: Revideret regnskab 2016

 


27. april 2017

Der er afholdt generalforsamling i Ganløse Vandværk den 23. marts 2017

Her kan du hente referatet fra generalforsamlingen: Referat – ordinær generalforsamling 2017


Der er afholdt generalforsamling i Ganløse Vandværk den 16. marts 2016

Her kan du hente referatet fra generalforsamlingen: Referat Ganløse Vandværk – Generalforsamling 2016

Her kan du downloade bilagsmateriale til generalforsamlingen ink. regnskab og budget: Regnskab 2015 med indkaldelse til generalforsamling og budget for 2016


Klik her for at hente:  PDF-fil: Ganløse Vandværk – referat generalforsamling 2015

Herunder finder du referater fra det det tidligere Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. – referaterne kan have historisk interesse, hvorfor vi lader dem blive stående her

Klik her for at hente:  PDF-fil: Referat fra  ekstraordinær Generalforsamlingen_2014 (sammenlægning med Søndre)

Klik her for at hente:  PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen_2014

Klik her for at hente:  PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen 2013

Klik her for at hente:  PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen 2012

Klik her for at hente: PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen 2011

Klik her for at hente: PDF-fil: Referat fra Generalforsamlingen 2010

Klik her for at hente: Bilag til referat fra generalforsamlingen 2010

Klik her for at hente: PDF-file: Referat fra Generalforsamling 2009

Klik her for at hente: PDF-file: Referat fra Generalforsamling 2008

Klik her for at hente: PDF-file: Referat fra Generalforsamling 2007

Klik her for at hente: PDF-file: Referat fra Generalforsamling 2006