Aflæsning af vandmålere

Når du er andelshaver hos Ganløse Vandværk, kan du følge dit forbrug på kvartalsbasis. Vandværket kører rundt i hele Ganløse ca. hver 3 måned og kontrolaflæser alle vandmålere, og nu har vi gjort det muligt for dig at følge med i vores aflæsninger. Du skal bruge dit forbrugernummer og adgangskode – du finder dem begge på din seneste årsopgørelse/faktura fra vandværket. 

Her kan du se de seneste aflæsninger af din vandmåler


Vandværket aflæser alle vandmålere mindst en gang årligt via fjernaflæsning – vi kører rundt i Ganløse og omegn med målerudstyr, som kan opfange radiosignaler fra den enkelte måler.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, såfremt der er problemer med aflæsningen eller vi får alarmer om at noget kan være galt, f.eks. vandspild.

Vi anbefaler at du løbende følger dit eget vandforbrug, f.eks. ved at lave en aflæsning af måleren en gang pr. måned. Du skal ikke indberette dine egne aflæsninger, men hvis du lægger aflæsningerne ind i et regneark, vil du hurtigt kunne se, om dit vandforbrug pludselig ændrer sig.

Du kan følge dit forbrug på vandmåleren – har du lukket for alle haner, skal der ikke være et forbrug…. Her kan du se en brugsvejledning til vandmåleren: Betjeningsvejledning til vandmåleren