Aflæsning af vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses 1 gang årligt.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.

Vi anbefaler at du løbende følger dit eget vandforbrug, f.eks. ved at lave en aflæsning af måleren en gang pr. måned. Du skal ikke indberette dine egne aflæsninger, men hvis du lægger aflæsningerne ind i et regneark, vil du hurtigt kunne se, om dit vandforbrug pludselig ændrer sig.

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at den enkelte forbruger/husstand selv er ansvarlig for måleraflæsningen.

Bliver måleren ikke aflæst rettidigt, vil der første gang blive beregnet et årsforbrug ud fra de seneste 3 år tillagt 10%. Ved gentagne manglende aflæsninger, vil forbrugeren/husstanden blive opkrævet et gebyr på 400,00 kr. for måleraflæsning.

 

Du kan følge dit forbrug på vandmåleren – har du lukket for alle haner, skal der ikke være et forbrug…. Her kan du se en brugsvejledning til vandmåleren: Betjeningsvejledning til vandmåleren