Begrænset kontrol – A-parametre

Her er de seneste rapporter, som du kan åbne og eventuelt udskrive:

27/05-2024 PDF-fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk viser meget fint rent drikkevand

31/01-2024 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk viser meget fint rent drikkevand

31/01-2024 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk viser meget fint rent drikkevand

31/01-2024 PDF fil Drikkevand – analyse for Nitrit Søndre Vandværk viser intet indhold af nitrit

31/01-2024 PDF fil Drikkevand – analyse for Nitrit Søndre Vandværk viser intet indhold af nitrit

23/11-2023 PDF fil Drikkevand – analyse for Nitrit Søndre Vandværk viser intet indhold af nitrit

23/11-2023 PDF fil Drikkevand – analyse for Nitrit Nordre Vandværk viser intet indhold af nitrit

23/11-2023 PDF-fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk viser meget fint rent drikkevand

23/11-2023 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk viser meget fint rent drikkevand

02/08-2023 PDF fil Drikkevand – analyse for Nitrit Søndre Vandværk viser intet indhold af nitrit

02/08-2023 PDF fil Drikkevand – analyse for Nitrit Nordre Vandværk viser intet indhold af nitrit

01/06-2023 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk Viser meget fint rent drikkevand

01/06-2023 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk Viser meget fint rent drikkevand

01/06-2023 PDF fil Drikkevand – analyse for Nitrit Søndre Vandværk Viser intet indhold af nitrit

01/06-2023 PDF fil Drikkevand – analyse for Nitrit Nordre Vandværk Viser intet indhold af nitrit

25/01-2023 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk  Viser meget fint rent drikkevand

25/01-2023 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk Viser meget fint rent drikkevand

01/10-2022 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk Viser meget fint rent drikkevand

01/10-2022 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk  Viser meget fint rent drikkevand

10/8-2022 PDF fil Drikkevand Gruppe A-parametre Søndre Vandværk Viser meget fint rent drikkevand

10/8-2022 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk Viser meget fint rent drikkevand

02/05-2022 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk Viser meget fint rent drikkevand.

02/05-2022 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk  Viser meget fint rent drikkevand.

04/03-2022 PDF fil Drikkevand – opfølgning på overskridelse af bakterier på Nordre Viser at alt er under kontrol og at vi har fint rent drikke vand uden bakterier, præcis som forventet.

22/01-2022 PDF fil Drikkevand – Gruppe A parametre Nordre Vandværk Viser en meget lille overskridelse af Coliforme bakterier ved 37°C. Vi er opmærksomme på problemet og får foretaget omprøver snarest muligt på både vandværk og på samme prøvested for at finde årsagen til problemet.

22/01-22 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre vandværk Viser en lille overskridelse af Kimtal ved 22°C, men den efterfølgende prøve efter flush Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk EFTER FLUSH Viser fint rent drikkevand. Vi er glade for at vi altid tager flere prøver for at sikre at kvaliteten er i orden.

15/11-2021 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk Viser fint rent drikkevand

15/11-2021 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk Viser fint rent drikkevand

29/03-2021 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk – før flush Viser en lille overskridelse af Kimtal ved 22°C. Det er lovpligtigt at foretage vandprøvning hos forbruger UDEN vandhanen bliver skyllet godt igennem, og dette gør at vi kan komme ud for overskridelser. Derfor foretager vi også altid en kontrolprøve EFTER vandhanen er skyllet godt igennem, og denne viser at vandet er fint rent – denne analyse kan du se her: Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk Efter flush

29/03-2021 PDF fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk Viser fint rent drikkevand

13/01-2021 PDF-fil Drikke vand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk Viser fint rent drikkevand

13/01-2021 PDF-fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk Viser fint rent drikkevand


17/11-2020 PDF-fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk. Viser fint rent drikkevand

17/11-2020 PDF-fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk. Viser fint rent drikkevand

28/7-2020 PDF-fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Nordre Vandværk. Viser fint rent drikkevand

28/7-2020 PDF-fil Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk. Viser fint rent drikkevand

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 07-04-2020 Nordre Vandværk. Viser fint rent drikkevand

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 07-04-2020 Søndre Vandværk. Viser fint rent drikkevand

Vi får altid lavet prøverne både før og efter flush – hvilket betyder at vi både får lavet en kontrol inden vandledningen bliver skyllet igennem og efter gennemskylning. Myndighederne kræver at vi altid får lavet prøverne FØR gennemskylning af vandledningen, hvilket kan betyde at aflejringer fra vandledningen kan påvirke resultatet i negativ retning. Ved at få lavet en prøve efter gennemskylning, får vi både en billigere analyse og en større sikkerhed for at alt er som det skal være med vores vandkvalitet.

PDF-fil: Drikkevand Gruppe A-parametre 27-03-2020 Søndre Vandværk FØR flush Viser helt fint rent drikkevand

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 27-03-2020 Søndre Vandværk EFTER flush Viser fint rent drikkevand

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 27-03-2020 Nordre Vandværk. FØR flush Viser helt fint rent drikkevand

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 27-03-2020 Nordre Vandværk. EFTER flush Viser helt fint rent drikkevand


PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 28-10-2019 Nordre Vandværk. FØR flush Her viser resultatet en overskridelse af Kimtal ved 22°C til 630 CFU/ml. Tallet må højst være 200.. Vi er dog slet ikke urolige for dette, denne prøve er nemlig lavet FØR flush, dvs. før gennemskyldning af ledningen, hvor der typisk kan ophobe sig kim. Se den næste prøve….

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 28-10-2019 Nordre Vandværk. EFTER flush Her vises resultatet fint rent drikkevand UDEN overskridelser af nogen art. Kimtallet er således helt nede på 33 CFU/ml ved 22°C, hvor grænseværdien er 200 CFU/ml. Vi har valgt altid at lave 2 prøver, en før og en efter flush (udskyldning af ledningen), for at sikre at vi kan få de rigtige og retvisende resultater af vandkvaliteten, hvor der tages højde for, at vandet ofte kan stå lang tid i ledningen hos en forbruger.

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 28-10-2019 Søndre Vandværk. FØR flush Her viser resultatet godt rent drikkevand.

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 28-10-2019 Søndre Søndre. EFTER flush Her viser resultatet godt rent drikkevand.

PDF-fil: Drikkevand Gruppe A-parametre 3/9-2019 gældende for Nordre vandværk. Resultatet viser fint rent drikkevand

PDF-fil: Drikkevand – Gruppe A-parametre 3/9-2019 gældende for Søndre vandværk. Resultatet viser fint rent drikkevand

PDF-Fil: Drikkevand – Gruppe A parametre 1/5-2019  efter flush gældende for Søndre Vandværk. Resultatet viser fint rent drikkevand

PDF-Fil: Drikkevand – Gruppe A parametre 1/5-2019  efter flush  gældende for Nordre Vandværk. Resultatet viser fint rent drikkevand

PDF-Fil: Drikkevand – Gruppe A parametre 31/1-2019 gældende for Søndre, som viser fint rent drikkevand

PDF-Fil: Drikkevand – Gruppe A parametre 31/1-2019 gældende for Nordre viser en let overskridelse af turbiditet. Vi skal snart have gennemgået filtret på Nordre og justerer nu skyllefrekvens for at få nedsat turbiditeten.

PDF-Fil: Ganløse Søndre Vandværk – DGU 200.2289 – Boringskontrol 31/1-2019 som viser fint rent vand, som er klar til behandling før det sendes ud i ledningsnettet. Læg mærke til de mange parametre der bliver målt på!


Aanlyserne er blevet ændret i 2018 og bliver nu gennemført på en ny måde. Disse 2 resultater er efter såkaldt Flush med afgang fra vandværk og fortæller at vi ikke har problemer med Nitrit i drikkevandet fra hverken Søndre eller Nordre

PDF-Fil: Uorganiske forbindelser – Søndre 2018-07

PDF-Fil: Uorganiske forbindelser – Nordre 2018-07

PDF-Fil: Begrænset kontrol 2017-11-14 Gældende for den Søndre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

FDF-FIL : Nordre – afgang værk 2017-09-27 mikrobiologi – den 25/9 fik vi taget mikrobiologiske prøver i begge vores rentvandstanke og på afgang vandværk. Alle tre prøver viser at vi nu har 100% rent og godt vand igen. Vi er superglade for at ingen har handlet i panik og fået lukket for værket i en kortere eller længere periode, men at sund fornuft har rådet og ført os igennem denne ellers kedelige situation. Vi siger fra bestyrelsen tak for godt samarbejde med kommunen, hvor vi sammen har fået truffet de rigtige beslutninger.

PDF-FIL: Nordre – afgang værk 2017-09-19 mikrobiologi – som opfølgende prøve viste denne sig også at indeholde 1 E-Coli bakterie – og her må der absolut ikke være nogen. Det fik os til at sætte beredskabet i gang med kontakt til Egedal Kommune, der samtidig kontaktede Embedslægen for at sikre at vi nu fortsat kunne benytte Nordre Vandværk. Vi vidste at risikoen for en egentlig forurenig var minimal og har gennem hele forløbet været i tæt dialog med kommunen og valgte i den forbindelse at fortsætte drift og udpumpning med skyldigt hensyntagen til at vi var meget opmærksomme på sygdomssymptomer eller andet som kunne skyldes en evt. forurening. Vi var kort sagt i alarmberedskab og var klar til at handle indenfor en meget kort tidshorisont.

PDF-FIL: Begrænset kontrol  2017-09-12 Nordre del af ledningsnettet – viser overskridelse Coliforme bakterier 37°C med 4 enheder pr. 100 ml – der må ikke være nogen overskridelse her. Vi følger op med med en omprøve på udgang ved vandværket. Egedal Kommune er orienteret om overskridelsen og er enig i, at der skal tages en omprøve på vandværket.

PDF-FIL: Begrænset kontrol 2017-09-12 Søndre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

PDF-FIL: Begrænset kontrol 2017-05-22 Gældende for den Nordre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

PDF-Fil: Begrænset kontrol 2017-05-22 Gældende for den Søndre del af ledningsnettet – viser en let overskridelse af jern i vandet. Vi er stadig under indkøring af de nye filtre og regner med at overskridelsen snart er overstået.

PDF-Fil: Begrænset kontrol 2017-02-09 Gældende for den Nordre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

PDF-Fil: Begrænset kontrol 2017-02-09 Gældende for den Søndre del af ledningsnettet – viser godt rent drikkevand

PDF-fil: begrænset kontrol 2016-12-22 Gældende for Søndre. Foretaget på børnehaven – viser godt rent drikkevand

PDF-fil: begrænset kontrol 2016-12-22 Gældende for Søndre. Foretaget på skolen – viser godt rent drikkevand

PDF-fil: begrænset kontrol 2016-11-23 gældende for den Nordre del af ledningsnettet. Prøven udviste en overskridelse af kimtal ved 22 C – men en efterfølgende prøve den 2016-12-08 viste at alt er helt som det både skal og bør være med vand i en god kvalitet.

PDF-fil: begrænset kontrol 2016-10-06 gældende for hele ledningsnettet, idet vi kun pumper vand ud fra Nordre mens renoveringen af Søndre står på. Prøven viser fint drikkevand uden nogen form for overskridelser.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2016-04-29 gældende for hele ledningsnettet, idet vi kun pumper vand ud fra Nordre mens renoveringen af Søndre står på. Prøven viser fint drikkevand uden nogen form for overskridelser.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2016-02-04 Søndre ledningsnet. Prøven viser en minimal overskridelse med 1 coliform bakterie ved 37°C. Overskridelsen bedømmes ikke at være sundhedsskadelig.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2016-02-04 Nordre ledningsnet. Prøven viser fint rent drikkevand uden nogen form for overskridelse af grænseværdier.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-11-02 Søndre ledningsnet. Prøven viser en minimal overskridelse med 1 coliform bakterie ved 37°C. Overskridelsen bedømmes ikke at være sundhedsskadelig.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-11-02 Nordre ledningsnet. Prøven viser fint rent drikkevand uden nogen form for overskridelse af grænseværdier

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-09-01 Søndre ledningsnet. Prøven viser overskridelse med 5 coliforme bakterier ved 37°C. Overskridelsen bedømmes ikke at være sundhedsskadelig og vi får taget omprøve indenfor ganske få dage. Som tidligere meddelt arbejder bestyrelsen på en ombygning/renovering af det søndre anlæg for at komme problemet til livs en gang for alle.

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-09-01 Nordre ledningsnet. Prøven viser fint rent drikkevand uden nogen form for overskridelse af grænseværdier

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-05-12 Nordre ledningsnet. Prøven viser fint rent drikkevand uden nogen form for overskridelse af grænseværdier

PDF-fil: Begrænset kontrol 2015-05-12 Søndre ledningsnet Prøven viser overskridelse af indholdet af jern samt 2 coliforme bakterier ved 37°C. Ingen af overskridelserne er sundhedsskadelige og Egedal Kommune har meddelt os, at der ikke stilles krav om opfølgende prøver. Ganløse Vandværk er i gang med at indhente tilbud på en ombygning af værket, så vi fremadrettet kan sikre at alle normer bliver overholdt.

PDF-fil: begrænset kontrol 2015-02-02 Nordre ledningsnet Fint rent drikkevand – flot resultat!

PDF-fil: begrænset kontrol 2015-02-02 Søndre ledningsnet Fint rent drikkevand – flot resultat!

PDF-fil: begrænset kontrol 2014-11-30 Nordre ledningsnet Endnu engang – alt er godt og vi har fint rent drikkevand

PDF-fil: begrænset kontrol 2014-07-30 Nordre ledningsnet Alt er i sin skønneste orden med en fin drikkevandskvalitet

PDF-fil: begrænset kontrol 2014-05-23 Nordre ledningsnet Prøven fra 23. maj 2014 fortæller om overskridelse af kimtal ved 22 C – vi har efterfølgende fået lavet en kontrolprøve et andet sted på nettet, som fortæller at vandet er 100% rent og i orden.

PDF-fil: begrænset kontrol 2014-02-04 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2013-12-10 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2013-07-30 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2013-06-20 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2012-11-22 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2012-08-28 Nordre ledningsnet

PDF-fil: begrænset kontrol 2012-02-02 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2011-09-20 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2011-06-23 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2010-11-04 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2010-08-10 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2010-05-06 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2010-02-25 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2009-11-17 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2009-08-14 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begrænset kontrol 2009-06-23 Nordre ledningsnet

PDF-fil: Begænset kontrol 2009-04-15 Nordre ledningsnet

PDF-file: Begr 2008-12-11 – 1 Nordre ledningsnet

PDF-file: Begr 2008-12-11 – 2 Nordre ledningsnet

PDF-file: Begr 2007-06-26 Nordre ledningsnet

PDF-file: Begrænset kontrol 2007-11-21 Nordre ledningsnet

PDF-file: Analyserapport 2008-10-06 Nordre ledningsnet