Takstblad 2021 for Ganløse Vandværk – er godkendt i Egedal Kommune