Takstblad 2021 for Ganløse Vandværk – til godkendelse i Egedal Kommune