Takstblad 2022 for Ganløse Vandværk – til godkendelse i Egedal Kommune