Takstblad 2023 for Ganløse Vandværk – til godkendelse i Egedal Kommune