takstblad 2024 for ganløse vandværk – godkendt af Egedal kommune