Drikkevand – Gruppe A-parametre Søndre Vandværk AR-24-CG-24007919-01