Stort og småt fra Ganløse Vandværk

Selvom verden på grund af corona-truslen kører i tomgang, er der masser af aktivitet på Ganløse Vandværk. Vandforbruget har dog kun ændret sig lidt, men til gengæld bliver ledningsnettet opdateret.

– Her hvor mange arbejder hjemmefra, minder vandforbruget meget om forbruget en weekend. Vi bruger mindre vand end på normale hverdage, og forbruget vokser senere på dagen, måske fordi mange vælger at sove lidt længere om morgenen, fortæller Bo Otterstrøm, der er formand for bestyrelsen i Ganløse Vandværk.

Herudover regner han med, at forbruget er påvirket af, at det meste af Toppevad-området, skolen og institutionerne har været lukket. Det har alt i alt betydet et lidt mindre forbrug i 1. kvartal af 2020 i forhold til samme kvartal af 2019.

Til gengæld har vandværket travlt med at opdatere og sikre ledningsnettet.

– Vi renoverer, som vi aldrig har gjort det før. Vi har indtil i dag udskiftet eller sat nye ventiler flere steder på nettet. I alt 18 store ventiler (dimension 75 mm eller 110 mm) på byens gader og stræder er blevet udskiftet.

– Og vi fortsætter efter påske, fortæller kasserer Jens Skov.

Vandværket har fremskyndet en del vedligeholdelse og renovering af ledningsnettet, fordi man i den stille tid ønsker at støtte den faste og erfarne entreprenør, man normalt bruger.

Målet med arbejderne er, at man med endnu flere strategisk-placerede ventiler kan lukke for mindre områder, så ganske få andelshavere bliver påvirket, hvis man skal lave reparationer på nettet.

Samtidig sørger Jens Skov for at opdatere det digitale kort over ledningsnettet, hvor man i dag mangler et overskueligt antal af de i alt 1.280 stophaner.

Vandværket har herudover fået taget de traditionelle vandanalyser to steder i byen. Ligesom man får taget analyser på boringen på Søndre Vandværk.

Endelig vil de allersidste af de gamle vandmålere om kort tid være udskiftet med de nye vandmålere. Når de engang er skiftet, er det muligt at ”BIBBE” alle vandmålere i byen, samt tjekke forbrug og lækager i én arbejdsgang.

– Det har betydet, at vi allerede i dag henvender os til forbrugere, der har et unormalt vandforbrug. De får alle en seddel i postkassen med vores målinger, så de selv kan lede efter årsager til det unaturlige forbrug, uddyber Bo Otterstrøm.

Ofte er det et løbende toilet, men det kan også være brud på rørene, som kræver besøg af en fagmand.