Post2

Posted on Feb 26, 2020 Red sphere lost in maze - 3d render

Ganløse Vandværk henviser alle henvendelser vedr. driftsforstyrrelser og vandforsyning til Furesø Vandforsyning indenfor normal åbningstid, som er mandag-torsdag 8.30-15.30 og fredag 8.30- 12.00 på telefon 44952615 eller 30420742- disse numre kan også benyttes ved alvorlige driftsfejl udenfor åbningstiden.